PENGGUNAAN METODE HOMOTOPI PADE' UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH LOTKA VOLTERRA LOGISTIK

Please download to get full document.

View again

of 73
68 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
PENGGUNAAN METODE HOMOTOPI PADE' UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH LOTKA VOLTERRA LOGISTIK EMBAY ROHAETI SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN SUMBER INFORMASI Dg
Document Share
Document Transcript
PENGGUNAAN METODE HOMOTOPI PADE' UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH LOTKA VOLTERRA LOGISTIK EMBAY ROHAETI SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN SUMBER INFORMASI Dg ii k bw i Pggu Mod Hooopi Pd' uuk Mlik Ml Lok Volrr Logiik dl kr dg r dri koii pbibig d blu dijuk dl buk ppu kpd prguru iggi pu. Subr iori g brl u kuip dri kr g dirbik dri puli li l dibuk dl k d diuk dl Dr Puk di bgi kir i ii. Bogor Jui Eb Roi NIM G ABSTRACT EMBAY ROHAETI. Appliio o Pd' Hooop Mod o Solv Logii Lok Volrr Probl. Suprvid b JAHARUDDIN d ALI KUSNANTO. I i rr probl o Lok Volrr d Lok Volrr wi pr logii grow odl r olvd b uig ooop d Pd' ooop od. T ooop od i lil ppro o olv o lir probl. T oluio o ooop od i oo ri. T oluio o probl uig Pd' ooop od i obid b uig rul o pplig ooop od d rorig uio io or o riol uio. T rul o ooop d Pd' ooop od r oprd wi o uril oluio. T rul ow i olvig Lok Volrr d Lok Volrr wi pr logii grow Pd' ooop od i br ooop od bu Pd' ooop od ovr lrgr r o ovrg d produ llr rror. Kword: Hooop Pd' ooop Lok Volrr Lok Volrr wi logii grow. RINGKASAN EMBAY ROHAETI. Pggu od ooopi Pd' uuk lik l Lok Volrr logiik. Dibibig ol JAHARUDDIN d ALI KUSNANTO. Mkluk idup di bui ii rdiri dri br pi g brbuk populi d idup br. Mkluk idup llu brgug kpd kluk idup g li. Tip idividu k llu brirki dg idividu li g ji u li ji bik idividu idividu dl u populi u idividu idividu dri populi li. Ad bbrp ji irki g dp rjdi r pi. Sl u irki rbu dl prdi iu ubug r g pr d pg prdor. Modl Lok Volrr u odl g pg rupk odl irki r pi g d pi pg pd bu ligkug. Irki pi rbu iliki pr pig pd prubu populi g brub r diik irig dg prub populi g d. Modl Lok Volrr logiik dibuk brdrk pd odl Lok Volrr dg bk ui krb logiik uuk pi g. Subr k g rb uuk pi g dp pgrui lju prubu pd pi g. Modl Lok Volrr d odl Lok Volrr logiik uu odl ik g dik dl buk i pr diril klir. Si pr diril klir ii idk dp dilik r kk k pd plii ii pli u g diguk dl pli urik dg od Rug Ku p RK. Mod ooopi dl uu od pdk liik uuk lik uu l klir. Pli dg gguk od ooopi ii dilkuk dg ilk pli dl buk dr g uu. Mod ooopi Pd' rupk pgbg dri od ooopi. Hil pli dg gguk od ooopi Pd' dilkuk dg gguk pli g diprol dri od ooopi. Dl l ii pr dri pli dg od ooopi diub k dl buk ugi riol dg koii koii brgug pd pli dg od ooopi. Plii ii rupk pgbg dri plii blu ol Fgidi pd u iu pggu od ooopi Pd' uuk lik odl Lok Volrr. Dl plii ii od ooopi d od ooopi Pd' diguk uuk lik odl Lok Volrr logiik. Dl plii ii dilik du ku uuk odl Lok Volrr d odl Lok Volrr logiik. Pd ku pr g lbi bk dri pg dgk ku kdu g lbi diki dri pg. Dl plii ii l ili wl pd odl Lok Volrr d odl Lok Volrr logiik dilik dg gguk od ooopi d od ooopi Pd' pi pd uku kp dl dr pli. Pli g diprol dg od ooopi d od ooopi Pd' dibdigk dg pli urik g dijdik bgi pli u u pli pbdig. Hil prbdig rbu ujukk bw kkur pli g diprol dg od ooopi d od ooopi Pd' didrk pd bk uku g diguk. Ski bk uku g diguk pli k ki dki pli pbdig. Dri il prbdig uku g diguk rbu diprol bw od ooopi Pd' lbi bik dri od ooopi. Hl ii rli pd dr kkovrg od ooopi Pd' g lbi lu d gl g diilk lbi kil. Mod ooopi Pd' pui kl brup pro kopui g l. Hl ii dikrk dg od ooopi Pd' pli brup ugi riol g diprol r rkuri. K Kui: Hooopi Hooopi Pd' Lok Volrr Lok Volrr dg logiik. Hk Cip ilik Iiu Pri Bogor u Hk Cip dilidugi udg-udg. Dilrg guip bgi u luru kr uli ii p uk u buk ubr.. Pguip uuk kpig pdidik plii puli kr ili puu lpor puli kriik u iju uu l. b. Pguip idk rugik kpig g wjr Iiu Pri Bogor.. Dilrg guuk d prbk bgi u luru kr uli dl buk ppu p izi Iiu Pri Bogor. 7 PENGGUNAAN METODE HOMOTOPI PADE' UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH LOTKA VOLTERRA LOGISTIK EMBAY ROHAETI Ti Sbgi l u r uuk prol glr Mgir Si pd Progr Sudi Mik Trp SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR Pguji Lur Koii pd Uji Ti : Dr. Ir. Edr H. Nugri M.S. 8 9 Judul Ti N NIM : Pggu Mod Hooopi Pd' uuk Mlik Ml Lok Volrr Logiik. : Eb Roi : G Diujui Koii Pbibig Dr. Jruddi M.S. Ku Dr. Ali Kuo M.Si. Aggo Dikui Ku Progr Sudi Dk Skol Prj IPB S Mik Trp Dr. Ir. Edr H. Nugri M.S. Dr. Ir. Drul S M.S.Agr Tggl Uji : Jui Tggl Lulu : PRAKATA Puji d ukur puli pjk kpd All SWT gl r d i dri N igg i g brjudul Pggu Mod Hooopi Pd' uuk Mlik Ml Lok Volrr Logiik dp dilik uuk ui l u prr dl pli udi pd Progr Prj Iiu Pri Bogor. Triki puli upk kpd Bpk Dr. Jruddi M.S. d Bpk Ali Kuo M.Si. lku pbibig g l bk brik r d bibig igg li i ii. Triki jug puli pik kpd Ibu Dr. Edr H Nugri MS. lku pguji lur koii d Ibu Dr. Brli Siw M.S. lku pguji pdpig g l bk brik r. Ugkp riki jug dipik kpd kdu orgu gl do do-do dpr Mik Trp IPB b d u pik g l bu dl puu i ii. Sog plii ii br. Bogor Jui Eb Roi RIWAYAT HIDUP Puli dilirk di Bogor pd ggl Juri 979 dri Bpk Nzruddi Li d Ibu Uu Su. Tu 99 puli lulu dri SMUN Luwilig Bogor d pd u g pu pdidik rj di Progr Sudi Mik Fkul Mik d Ilu Pgu Al Uivri Pku Bogor. Pd u puli diri di Progr Sudi Mik Trp pd Skol Prj Iiu Pri Bogor. Puli bkrj di Progr Sudi Mik FMIPA Uivri Pku jk u pi krg. DAFTAR ISI Hl DAFTAR GAMBAR... i DAFTAR LAMPIRAN ii I PENDAHULUAN.... Lr Blkg.... Tuju.... Siik Puli... II LANDASAN TEORI.... Mod Hooopi.... Prlu Mod Hooopi.... Mod Hooopi Pd' Prlu Mod Hooopi Pd' Coo Ml.... Modl Mik..... Modl Lok Volrr..... Alii Modl Lok Volrr..... Modl Lok Volrr Logiik Alii Modl Lok Volrr Logiik... 8 III HASIL DAN PEMBAHASAN.... Modl Lok Volrr..... Ku Pr Modl Lok Volrr..... Ku Kdu Modl Lok Volrr.... Modl Lok Volrr Logiik Ku Pr Modl Lok Volrr Logiik..... Ku Kdu Modl Lok Volrr Logiik..... Prbdig Pli Modl Lok Volrr Logiik... IV KESIMPULAN DAN SARAN.... Kipul.... Sr... DAFTAR PUSTAKA... 7 LAMPIRAN... 8 DAFTAR GAMBAR Hl Pli l ili wl.8... Gl pli l ili wl.8... Bidg p l ili wl... 7 Pli urik l ili wl... 7 Bidg p l ili wl... Pli urik l ili wl... 7 Pli l ili wl. ku pr Gl pli l ili wl. ku pr Pli l ili wl. ku kdu Pli l ili wl.7 ku pr.... Gl pli l ili wl.7 ku pr.... Pli l ili wl.7 ku kdu.... Prbdig pli odl Lok Volrr logiik.... DAFTAR LAMPIRAN Hl Puru pr Puru pr.... Pli l ili wl Puru pr Pli l ili wl... Puru pr Pli l ili wl... I PENDAHULUAN. Lr Blkg Mkluk idup di bui ii rdiri dri br pi g brbuk populi d idup br. Mkluk idup llu brgug kpd kluk idup g li. Tip idividu k llu brirki dg idividu li g ji u li ji bik idividu idividu dl u populi u idividu idividu dri populi li. Ad bbrp ji irki g dp rjdi r pi. Sl u irki rbu dl prdi iu ubug r g pr d pg prdor. Irki ii g r ki kr p g prdor idk dp br idup kr idk d ubr k. Sblik prdor brugi bgi pgorol populi g. Fo rbu dp dijlk dl uu odl ik iu odl Lok Volrr. Modl ik rbu uu dik dl buk i pr diril klir. Si pr diril klir ii idk dp dilik r kk k pd plii ii diguk pli urik bgi pli u u pli pbdig. Bbrp plii diokuk pd pu od uuk prol pli dri l g diodlk dl pr klir. Bbrp od g l diguk uuk lik odl Lok Volrr r li od dkopoii Adoi Bizr od iri vriiol Ri 7 d od ooopi prubi Ri 7b. Dl plii ii k diguk od ooopi Pd' Lio g rupk pgbg dri od ooopi iu uu od pdk liik uuk lik uu l klir. Pli l klir dg gguk od ooopi Pd' dilkuk dg gguk pli g diprol dri od ooopi. Dl l ii buk brup ugi riol. Pd od ooopi pli diilk dl buk dr g uu. Plii ii rupk pgbg dri plii blu g dilkuk ol Fgidi pd u iu pggu od ooopi Pd' uuk lik odl Lok Volrr. Dl plii ii odl g diguk iu odl Lok Volrr logiik. Modl Lok Volrr logiik dilik dg od ooopi Pd' d od ooopi il pli kdu od rbu kudi dibdigk dg pli urik uuk prol od g rbik dl lik odl Lok Volrr logiik.. Tuju Brdrk lr blkg di k uju plii ii dl. Mgguk od ooopi d od ooopi Pd' uuk lik odl Lok Volrr d Lok Volrr logiik. b. Mbdigk pli urik dg pli od ooopi d od ooopi Pd'.. Siik Puli Puli dl i ii rdiri dri p bb. Bb pr rupk pdulu g brii lr blkg uju plii d iik puli. Bb kdu brup ld ori g brii od ooopi od ooopi Pd' d prlu dri kdu od rbu odl ik g dikji iu odl Lok Volrr d Lok Volrr logiik lii odl Lok Volrr d Lok Volrr logiik oo l. Bb kig brup il d pb od ooopi d od ooopi Pd' dl lik odl Lok Volrr d Lok Volrr logiik. Dl bb ii jug dib udi ku uuk odl Lok Volrr d Lok Volrr logiik. Bb rkir brii kipul dri kluru puli d bbrp r uuk klju dri plii ii. II LANDASAN TEORI Pd bgi ii k dib ori ori g diguk dl plii ii. Tori ori rbu lipui kop dr od ooopi d od ooopi Pd' d prlu kdu od rbu odl Lok Volrr d odl Lok Volrr logiik lii odl Lok Volrr d odl Lok Volrr logiik brdrk pd Hbr.. Mod Hooopi Briku ii dibrik iluri kop dr od ooopi brdrk lur pd Lio Jruddi 8 d Fgidi. Milk dibrik pr diril briku A. dg A uu opror uru g klir d 𝑦 ugi g k diuk d brgug pd. Slju didiiik pul uu opror lir ℒ g ui bil.. Didiiik uu ugi ooopi bgi briku = ℒ + A. dg ugi g k diuk d brgug pd d prr. Fugi rupk pdk wl dri pli. Brdrk pr. pd diprol pr briku = ℒ o d pd diprol 7 = A. Brdrk pr. k pli pr = diprol bgi briku = o. Kudi brdrk pr. = diprol bgi briku k pli pr =. Slju dibrik ugi ooopi g brgug pd ugi bu B d prr bu g didiiik bgi briku. B = ℒ o - B A dg ℒ opror lir A opror uru g buk k lir rupk ugi g k diuk d brgug pd d prr. Fugi o dl pdk wl. Brdrk pr. pd = diprol pr briku B = ℒ o d pd = diprol B = - B A. Brdrk pr. k pli pr B = diprol bgi briku = o. Kudi brdrk pr. k pli pr B = diprol bgi briku =. Noik!.. Dr Tlor dri ugi rdp di kir = dl!.. Jik pr. diubiuik k dl pr. k diprol 8. Kr k pd = diprol. Jik d B k dri pr. diprol =. Slju ugi dl pli dri pr briku: B = u ℒ o = B A..7 Kudi jik kdu ru pd pr.7 diuruk rdp igg kli k diprol bgi briku : ℒ = B R.8 dg... R = A!.9 d.. Puru pr.8 dp dili pd Lpir. Jdi pli pdk dri pr. dg od ooopi dl dg... diprol dri pr.8 d rupk pdk wl g dibrik. 9. Prlu Mod Hooopi Pd bgi ii k dib prlu dri kop dr od ooopi g l diurik di. Milk dibrik i pr diril briku : Au v A u v. dg A d A uu opror uru g buk klir u d v ugi g k diuk d brgug pd. Slju didiiik uu ugi ooopi d bgi briku = ℒ u o + A = ℒ vo + A. dg ℒ d ℒ uu opror lir d ugi g k diuk d brgug pd d prr r u d v rupk pdk wl dri pli. Brdrk pr. pd diprol pr briku = ℒ u o = ℒ vo d pd diprol pr briku = A = A. Brdrk i opror lir ℒ d ℒ pd pr. k pli pr = d = ig ig dl = u o d = vo. Brdrk pr. k pli pr = d = ig ig dl u d v. Dr Tlor dri d rdp di kir = dl u u. dg u d v. Pd d pr. diprol pr briku. Kr = u d = v k diprol u u u v v v dg u d v... g k diuk d u d v rupk pdk wl g dibrik. Slju ugi d dl pli dri pr briku = = u ℒ u o = A ℒ vo = A.. Kudi jik kdu ru pd pr. diuruk rdp igg kli k diprol bgi briku ℒ u u = R u v ℒ v v = R u v dg. A R u v =! A R u v =!. u u u... u v v v... v.7. Jdi brdrk od ooopi diprol pli pdk i pr. bgi briku u u u v v v dg u v... diprol dri pr. d d v rupk pdk wl g dibrik.. Mod Hooopi Pd' Mod ooopi Pd' rupk pgbg dri od ooopi. Dl l ii pli l klir dik dl buk dg R k pk k k k k p k d k diuk brdrk pli dl od ooopi d ig ig uku g diguk. Sr igk pggu od ooopi Pd' uuk lik uu l klir dl. Ml klir dilik dg od ooopi d pli dik dl buk dr bgi briku u .. Mod ooopi Pd' uuk l klir rbu dilkuk dg lgk lgk briku :. Mbuk pr briku. p dg pli g diprol dri pli od ooopi. b. Muk ili p k d k dri lgk.. Mgguk p k d k g l diprol pd b k dl pli g rupk pli l klir R dg od ooopi Pd'.. Prlu Mod Hooopi Pd' Pd bgi ii dib prlu dri od ooopi Pd' g dirpk dl l odl Lok Volrr d Lok Volrr logiik. Adpu pli l pd odl Lok Volrr d Lok Volrr logiik brdrk ood ooopi Pd' dik dl buk R k k p k k k k dg p k d k diuk brdrk pli dl od ooopi d ig ig uku g diguk. Sr igk pggu od ooopi Pd' uuk lik uu l pd odl Lok Volrr d Lok Volrr logiik dl. Ml pd odl Lok Volrr d Lok Volrr logiik dilik brdrk od ooopi d pli dik dl buk dr bgi briku u u d v v. Mod ooopi Pd' uuk l pd odl Lok Volrr d Lok Volrr logiik rbu dilkuk dg lgk lgk briku :. Mbuk pr briku u. p d v. p dg u d v rupk pli g diprol dri pli od ooopi. b. Muk ili p k d k dri lgk.. Mgguk p k d k g l diprol pd b k dl pli R g rupk pli l pd odl Lok Volrr d Lok Volrr logiik gguk od ooopi Pd'.. Coo Ml Uuk lbi i kdu od g l dib di ilk dibrik uu l ili wl briku d d d d.8 dg r wl d. Pli kk l ili wl pr.8 dl.9 Briku ii k diri pli l ili wl.8 dg gguk od ooopi d od ooopi Pd'. Milk didiiik opror briku ℒ ℒ A A dg rupk uu prr d dl uu ugi g brgug pd d. Pli l ili wl pr.8 dg od ooopi dik dl pr briku dg d... g k diuk. Jik kdu ru pd pr.8 diigrlk d pr.9 diguk k diprol pr briku A d! A d!. dg dibrik pd pr.. Milk pli pdk wl d k uuk d brdrk pr. diprol d uuk diprol Jik pro diljuk k diprol pli... d... Jik dipili k pli l ili wl.8 brdrk od ooopi dl Puru pr. dp dili pd Lpir. Slju pli l ili wl.8 dg gguk od ooopi Pd' brbuk k k k k k k p d. k k k k k k p Nili-ili * * k k k k p p ig ig pi uku kp diprol dg bu owr Mi dp dili pd Lpir. Gbr k prbdig pli l ili wl.8 r kk dg pli dg gguk od ooopi d od ooopi Pd' pi uku g kp dg 8. Brdrk Gbr pli dg gguk od ooopi Pd' lbi dki pli kk dg dr kkovrg g lbi lu dibdigk dg pli dg od ooopi dl l ii g brri bw pir dri pli od ooopi Pd' dki u pir dg pli urik uuk dr u lg g lu. Dl uli ii g dikudk dg dr kkovrg dl dr pd dr l ugi pir pli dg od ooopi Pd' g iliki gl g pir dg ol. Pd Hooopi Ekk Pd Hooopi Ekk....8 Gbr Pli l ili wl.8. Pd Gbr rli gl r pli kk pli od ooopi d od ooopi Pd'. Dl Gbr diprol bw dg od ooopi Pd' buk dr kkovrg g lbi lu dibdigk dg od ooopi l ii rli pd gl g uul. 7 gl Gl X. Hooopi. Pd gl Gl Y... Hooopi Pd Gbr Gl pli l ili wl.8.. Modl Mik Pd bgi ii k dib odl ik uuk jlk irki r du pi g brbd u pi dibu g Pr d pi li dibu pg Prdor brdrk pd Hbr... Modl Lok Volrr Modl Lok Volrr rupk odl g priugk irki pi pd bu ligkug. Irki pi rbu iliki pr pig pd prubu populi g brub r diik irig dg prub populi g d. Modl ii diuk ol Volrr pd u 9 l gi puru d kik bk ik ik di Lu Adrii g rjdi r brkl. S rjdi puru bk ik l di dr rbu g dirugik. Modl rbu jug dikl bgi odl Lok Volrr kr Lok jug uk odl g di wku g rli br. Modl Lok Volrr dl odl r populi pg d populi g pd bu ligkug g brgug u li brdrk ubug irki r kdu pi. Milk d 8 ig ig ujuk bk pi g d pg pd wku. Jik g d pg idk lig brirki k odl prubu populi g dl d d. Dl l ii ujukk lju klir dri populi g. Jik populi g brkurg k k gkibk populi pg brkurg. Hl ii dikrk g rupk ubr k uuk pg. Jdi lju prubu populi pg brgug pd bk populi g iu d d dg ujukk lju ki dri populi pg. Hl ii dibbk kr pi pg brgug pd g d k brkurg jul. Slju jik kdu pi rbu lig brirki d populi pg brgug pd populi g bgi ubr k k odl g diugkpk ol Lok Volrr dl d d d d.. Prr ujukk irki r kdu pi rbu dg ujukk lju klir dri populi g ujukk igk irki r g d pg g brpgru rdp g u ujukk d prdi g gkibk brkurg g ujukk lju ki dri populi pg d brgug pd g d ki li g gkibk brkurg pg ujukk igk irki r g d pg g brpgru pd pg... Alii Modl Lok Volrr 9 Pd bgi ii k dib kbil iik p pd odl Lok Volrr. Prik odl Lok Volrr g l dibrik pd pr. bgi briku d d d d. Tiik p pd odl Lok Volrr di diprol brdrk i pr briku. Pli pr di brik iik p T d T. Dg lirk odl Lok Volrr di k diprol rik Jobi bgi briku J. Mrik Jobi uuk iik p pr T dl J T. Nili ig rik Jobi rbu dl d. Kr kdu ili ig g diprol brbd d k iik p T bri dl. Jdi i idk bil pd iik p rbu. Mrik Jobi uuk iik p kdu T dl J. T Nili ig rik Jobi rbu dl i. Kr kdu ili ig brbuk ijir k iik p T bri r. Jdi i bil pd iik p rbu. Slju iju l ili wl briku ..... dg r wl 7. Dl l ii dipili prr.... Dg gguk owr Mi diprol bidg p uuk l ili wl. g diujukk pd Gbr. Brdrk Gbr diprol bw pd iik p T i idk bil dgk pd iik p T i bil. T T Gbr Bidg p l ili wl.. Dg bu owr Mi diprol pli urik l ili wl. pri digbrk pd Gbr briku. Gbr Pli urik l ili wl.... Modl Lok Volrr Logiik Modl Lok Volrr logiik dibuk brdrk pd odl Lok Volrr pi dibrik ui bw ubr k uuk g g rb igg pgrui lju prubu logiik pd g. Jik ubr k rb k gkibk irki r pi g uuk dpk k igg pi g brkurg. Jdi lju prubu logiik uuk populi g dl d b. d Jik lju prubu logiik g pgrui odl Lok Volrr pd pr. d rjdi irki r g d pg k odl Lok Volrr logiik dl d d d d b Prr b.. ujukk irki r kdu pi rbu dg ujukk lju klir dri populi g b ujukk igk irki r pi g uuk dpk k ujukk igk irki r g d pg g brpgru rdp g u ujukk d prdi g gkibk brkurg g ujukk lju ki dri populi pg kr brgug pd g d ki li g gkibk brkurg pg ujukk igk irki r g d pg g brpgru pd pg... Alii Modl Lok Volrr Logiik Pd bgi ii k dib kbil iik p pd odl Lok Volrr logiik. Prik odl Lok Volrr logiik g l dibrik pd pr. bgi briku d d d d b. Tiik p pd odl Lok Volrr logiik pd pr. diprol brdrk i pr briku b. Pli pr di brik iik p T T d b T. Dg lirk odl Lok Volrr logiik di k diprol rik Jobi bgi briku J b. Mrik Jobi uuk iik p pr T dl J T. Nili ig rik Jobi rbu dl b d. Kr kdu ili ig brbd d k iik p T bri dl. Jdi i idk bil pd iik p rbu. Mrik Jobi uuk iik p kdu T dl J T b b. b Nili ig rik Jobi rbu dl brri jik d b. Ii b gi k ili ig T kdu brili gi igg iik p T bri bil. Jik b poii b b gi d poii k iik p T bri dl. b b Mrik Jobi uuk iik p kig T dl b. J T b Jdi jik bgi k poii d gi. Hl ii b gkibk iik p T bri dl d jik b poii k d b brili gi igg iik p T brili gi. Slju iju l ili wl briku dg r wl. Dl l ii dipili prr b..... Dg gguk owr Mi diprol bidg p uuk l ili wl. g diujukk pd Gbr. Brdrk Gbr diprol bw pd iik p T i idk bil T bri bil uuk b gi d bri idk bil uuk bpoii dgk T brili gi. T T Gbr Bidg p l ili wl.. Dg bu owr Mi diprol pli urik l ili wl. pri digbrk pd Gbr briku. Gbr Pli urik l ili wl.. III HASIL DAN PEMBAHASAN Pd bgi ii k dib pggu od ooopi d od ooopi Pd' uuk lik l pd odl Lok Volrr d odl Lok Volrr dg logiik.. Modl Lok Volrr Prik odl Lok Volrr briku ii d d d d. r wl d dg d ig ig bk g d pg pd wl. Kr odl Lok Volrr rupk l klir d idk dp dilik r kk k briku ii k diri pli l ili wl. dg gguk od ooopi d od ooopi Pd '. Milk didiiik opror bgi briku : ℒ A A ℒ dg rupk uu prr d dl uu ugi g brgug pd d. Pli l ili wl pr. dg od ooopi dik dl pr briku d dg d... g k diuk. Jik kdu ru pd pr. diigrlk d pr. diguk k diprol pr briku d A!! d A. dg dibrik pd pr.7. Milk pli pdk wl d k uuk d brdrk pr. diprol.. Uuk diprol dg Puru lgkp dp dili pd Lpir. Jik pro diljuk k diprol pli... d... Jdi brdrk od ooopi diprol pli pdk l klir pr. bgi briku. dg... dibrik pd pr. d.. 7.. Ku Pr Modl Lok Volrr Briku ii dibrik ku uuk pli l pd odl Lok Volrr g dibrik pd pr.. Dl ku ii rdp irki du pi r pi g d pi pg. Milk pd kodii wl bk g 7 d bk pg d dipili lju klir g igk irki r g d pg g gkibk brkurg g. lju ki pg. d igk irki r pg d g g gkibk brb pg.. Irpri ii pd ku ii dl lju klir g br u ui pr ri d lju ki pg br u ui pr du ri igk irki r g d pg g gkibk brkurg g dl pulu ri kugki g k dig br u ui d igk irki r pg d g g gkibk pg k brb dl pulu ri br u ui. Pli pr. ku pr dg gguk od ooopi pi uku g kp diprol dl buk. dg d i i i diiug dg bu owr Mi d dibrik pd Lpir. Grik pli pr. uuk ku pr dg gguk od ooopi dp dili pd Gbr 7. Brdrk pli d pd pr. k pli dg gguk od ooopi Pd' dri pr. dg koii p k d k diprol dg bu owr Mi d dibrik pd Lpir. Grik pli dg gguk od ooopi Pd' dp dili pd Gbr 7. Pd Gbr 7 jug diprlik prbdig r 8 pli pbdig l ili wl. dg pli gguk od ooopi d od ooopi Pd' uuk ku pr. Pd Hooopi Nurik Pd Hooopi Nurik Gbr 7 Pli l ili wl. ku pr. Brdrk Gbr 7 pli dg od ooopi Pd' lbi dki pli pbdig dg dr kkovrg g lbi lu dibdigk pli od ooopi. gl Gl X. Hooopi. Pd gl Gl Y. Hooopi.. Pd Gbr 8 Gl pli l ili wl. ku pr. Dl Gbr 8 diprol bw dg od ooopi Pd' brik dr kkovrg g lu dibdigk pd od 9 ooopi. Hl ii rli pd gl g uul di gl pd od ooopi Pd' lbi kil dibdigk gl pd od ooopi... Ku Kdu Modl Lok Volrr Dl ku ii rdp irki du pi r pi g d pi pg. Milk pd kodii wl bk g d bk pg 7 d dipili lju klir g igk irki r g d pg g gkibk brkurg g. lju ki pg. d igk irki r pg d g g gkibk brb pg.. Pli pr. ku kdu dg gguk od ooopi pi uku g kp diprol dl buk dg d i i i diiug dg bu owr Mi d dibrik pd Lpir. Grik pli pr. uuk ku pr dg gguk od ooopi dp dili pd Gbr 9. Brdrk pli d pd pr. k pli dg gguk od ooopi Pd' dri pr. dg koii p k d k diprol dg bu owr Mi d dibrik pd Lpir. Grik pli dg gguk od ooopi Pd' dp dili pd Gbr 9. Pd Gbr 9 jug diprlik prbdig r pli pbdig l ili wl. dg pli gguk od ooopi d od ooopi Pd' uuk ku kdu. P d Hooopi Nurik 8 P d Hooopi Nurik Gbr 9 Pli l ili wl. ku kdu. Brdrk Gbr 9 pli dg od ooopi Pd ' lbi dki pli pbdig dg dr kkovrg g lbi lu dibdigk pli od ooopi.. Modl Lok Volrr Logiik Prik odl Lok Volrr logiik briku ii d b d d d.7 r wl d dg d ig ig bk g d pg pd wl. Kr odl Lok Volrr logiik rupk l klir d idk dp dilik r kk k briku ii k diri pli l ili wl.7 dg gguk od ooopi d od ooopi Pd '. Milk didiiik opror bgi briku : ℒ ℒ b A A dg rupk uu prr d dl uu ugi g brgug pd d. Pli l ili wl pr.7 dg od ooopi dik dl pr briku dg d... g k diuk. Jik kdu ru pd pr. diigrlk d pr. diguk k diprol pr briku d A!! d A.8 dg dibrik pd pr.7. Jik diilk pli pdk wl d k uuk d brdrk pr.8 diprol b b b..9 Uuk diprol b 9 8 7 dg b b b b b b b b b b 7 8b b b 8 9 b b b b 7 b b 8 9 b Puru lgkp dp dili pd Lpir. Jik pro diljuk k diprol p
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x