КОНТРОЛА ФИНАНСИРАЊА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКАТА

Please download to get full document.

View again

of 19
63 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
КОНТРОЛА ФИНАНСИРАЊА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКАТА 1 KОНТРОЛA ФИНАНСИРАЊА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКАТА Издавач: Агенција за борбу против корупције Царице Милице Београд, Србија Телефон:
Document Share
Document Transcript
КОНТРОЛА ФИНАНСИРАЊА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКАТА 1 KОНТРОЛA ФИНАНСИРАЊА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКАТА Издавач: Агенција за борбу против корупције Царице Милице Београд, Србија Телефон: Уредници: Татјана Бабић Владан Јоксимовић Коректура: Јасмина Алибеговић Припрема и графичка обрада: Драгана Ђурић, АТЦ КОНТРОЛA ФИНАНСИРАЊА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКАТА Годишњи финансијски извештаји за годину Штампа: АТЦ Београд Тираж: 500 Штампање ове публикације подржала је Агенција Сједињених Америчких Држава за међународни развој (УСАИД) у оквиру Пројекта за реформу правосуђа и одговорну власт (ЈРГА) у Републици Србији Сва права су задржана. Ниједан део ове публикације не може бити репродукован нити смештен у систем за претраживање или трансмитовање у било ком облику, електронски, механички, фотокопирањем, снимањем или на други начин, без претходне дозволе издавача. Београд, новембар године 2 3 САДРЖАЈ ПРЕДГОВОР...11 КОНТРОЛА И ЈАВНИ НАДЗОР НАД СТРАНАЧКИМ ФИНАНСИЈАМА I ДЕО ПРИХОДИ, РАСХОДИ И ПОВРЕДЕ ЗАКОНА ПОДАЦИ КОЈИ СУ КОРИШЋЕНИ У ПРОЦЕСУ АНАЛИЗЕ И КОНТРОЛЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ПОДАЦИ ДОБИЈЕНИ ОД ПОЛИТИЧКОГ СУБЈЕКТА Годишњи финансијски извештај Извештај о трошковима изборне кампање Остали подаци добијени од политичког субјекта ПОДАЦИ АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ (БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И СТАТИСТИЧКОГ АНЕКСА) МИШЉЕЊЕ ОВЛАШЋЕНОГ РЕВИЗОРA ПОДАЦИ ДРЖАВНИХ ОРГАНА И ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Подаци државних органа Подаци јединица локалне самоуправе ПОДАЦИ ПОСЛОВНИХ БАНАКА ПОДАЦИ ОСТАЛИХ ПРАВНИХ ЛИЦА ПРЕДМЕТ КОНТРОЛЕ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ УКУПНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ Укупни приходи по врстама Укупни расходи по врстама Неизмирене обавезе на крају године и поређење са неизмиреним обавезама из изборне кампање стање кредита II ДЕО НАЛАЗИ КОНТРОЛЕ ПО ПОЛИТИЧКИМ СУБЈЕКТИМА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА РЕДОВАН РАД У ГОДИНИ, 1. БОГАТА СРБИЈА ПОКРЕТ ПОЉОПРИВРЕДНИКА И ПРИВРЕДНИКА ПОРЕЂЕЊЕ СА ГОДИНОМ БОШЊАЧКА ДЕМОКРАТСКА ЗАЈЕДНИЦА Приходи за редован рад по врстама БИШЊАЧКА НАРОДНА СТРАНКА Расходи за редован рад по врстама БОШЊАЧКО ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА САНЏАКА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА ИЗБОРНУ КАМПАЊУ 5. ЦРНОГОРСКА СТРАНКА ПОРЕЂЕЊЕ СА ИЗВЕШТАЈИМА О ТРОШКОВИМА ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ ДЕМОХРИШЋАНСКА СТРАНКА СРБИЈЕ ИМОВИНА ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА БУГАРА ПРИЛОЗИ ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА МАКЕДОНАЦА ПРЕДСТОЈЕЋЕ АКТИВНОСТИ У ПОСТУПКУ КОНТРОЛ ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ ЧИЊЕНИЦЕ КОЈЕ УКАЗУЈУ НА ПОВРЕДЕ ЗАКОНА У 12. ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА КОНТРОЛИ ПРИХОДА И РАСХОДА И ИМОВИНЕ ДЕМОРКАТСКА УНИЈА ДОЛИНЕ ПОЈАВЕ КОЈЕ УКАЗУЈУ НА МОГУЋЕ ПОВРЕДЕ ЗАКОНА У 14. ДЕМОРКАТСКА ЗАЈЕДНИЦА ХРВАТА КОНТРОЛИ ПРИХОДА И РАСХОДА ДЕМОКРАТСКА ЗАЈЕДНИЦА ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА КАО ПОЛИТИЧКИ СУБЈЕКТИ ДЕМОКРАТСКИ САВЕЗ ХРВАТА У ВОЈВОДИНИ Г 17 ПЛУС ФИНАНСИРАЊЕ ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКИХ ОПШТИНА ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЗА ГРУПЕ ГРАЂАНА КОМУНИСТИЧКА ПАРТИЈА ПРОБЛЕМ НЕУСАГЛАШЕНОСТИ ПРОПИСА ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ НЕУСАГЛАШЕНОСТ ПОДАТАКА ИЗ ГФИ СА ПОДАЦИМА ИЗ РЕДОВНОГ 22. НАРОДНА ПАРТИЈА ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА РЕГИСТРОВАНОГ КОД АГЕНЦИЈЕ 23. НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ ОДГОВОРА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ НОВА СРБИЈА НЕПРИЈАВЉИВАЊЕ ПОСЛОВНИХ РАЧУНА И НЕИСКАЗИВАЊЕ 25. ПАРТИЈА БУГАРА СРБИЈЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ИЗ ЈАВНИХ ИЗВОРА ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКО ДЕЛОВАЊЕ ИСКАЗИВАЊЕ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА ПОКРЕТ СНАГА СРБИЈЕ БК ИЗВРШАВАЊЕ РАСХОДА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКАТА 29. ПОКРЕТ СОЦИЈАЛИСТА ПУТЕМ ГОТОВИНСКОГ ПЛАЋАЊА ПОКРЕТ ВЕТЕРАНА ПОЗАЈМИЦЕ ОСНИВАЧА ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ ПОКРЕТ ЖИВИМ ЗА КРАЈИНУ ПУЛС СРБИЈЕ РЕФОРМИСТИ САНЏАКА РЕФОРМИСТИЧКА СТРАНКА 36. РОМСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА РУСИНСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА САНЏАЧКА ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА САНЏАЧКА НАРОДНА ПАРТИЈА САНЏАЧКО РАШКА ПАРТИЈА САВЕЗ БАЧКИХ БУЊЕВАЦА САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА УНИЈА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКИ ПОКРЕТ (ПРОМЕНИО ИМЕ У САБОР СРПСКОГ ЈЕДИНСТВА) СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКИ САВЕЗ СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ СРБИЈА НА ИСТОКУ СРПСКА МОНАРХИСТИЧКА СТРАНКА СРПСКА СЛОГА СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА СРПСКИ ПОКРЕТ ОБНОВЕ СТРАНКА ДЕМОКРАТСКЕ АКЦИЈЕ САНЏАКА СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ СТРАНКА ВОЈВОЂАНСКИХ СЛОВАКА УДРУЖЕНИ ПЕНЗИОНЕРИ И СОЦИЈАЛНА ПРАВДА УЈЕДИЊЕНА СЕЉАЧКА СТРАНКА ВЛАШКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА ВЛАШКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ ВОЈВОЂАНСКА ПАРТИЈА ЗАЈЕДНО ЗА ШУМАДИЈУ ЗАЈЕДНО ЗА ВОЈВОДИНУ ЗЕЛЕНИ СРБИЈЕ ГРУПЕ ГРАЂАНА 1. ГГ ДВЕРИ, НОВИ САД ГГ ДВЕРИ, ЧАЧАК ГГ МИОМИР ЗОРИЋ, ИВАЊИЦА ДАГАН МИШИЋ ЗА СЕЛО И ГРАД, ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ГГ ДВЕРИ ЗА ЖИВОТ СРБИЈЕ, АРИЉЕ ГГ ДВЕРИ, БЕОГРАД ГГ ДВЕРИ, КРАЉЕВО ГГ РАВАНИЦА РАДОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ, ЋУПРИЈА ГГ ДВЕРИ, БАЧКА ПАЛАНКА ГГ ЛУКИ КОМЕРЦ ГГ ДР СЛОБОДАН ГВОЗДЕНОВИЋ ВАЉЕВО ГГ ДВЕРИ, ПОЖЕГА III ДЕО ПРИЛОЗИ ПРЕГЛЕД ПРЕДУЗЕЋА ЗА РЕВИЗИЈУ КОЈА СУ ОБАВИЛА РЕВИЗИЈЕ ГФИ ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКАТА ПРЕГЛЕД ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКАТА КОЈИ НИСУ ДОСТАВИЛИ ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ПРЕГЛЕД УКУПНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА ПО ПОЛИТИЧКИМ СУБЈЕКТИМА ПРЕГЛЕД УКУПНИХ ПРИХОДА ПО ВРСТАМА ИСКАЗАН ПО ПОЛИТИЧКИМ СУБЈЕКТИМА ПРЕГЛЕД УКУПНИХ ПРИХОДА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКАТА ИСКАЗАН У ПРОЦЕНТИМА ПРЕГЛЕД УКУПНИХ РАСХОДА ПО ВРСТАМА ИСКАЗАНИ ПО ПОЛИТИЧКИМ СУБЈЕКТИМА ПРЕГЛЕД УКУПНИХ РАСХОДА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКАТА ИСКАЗАН У ПРОЦЕНТИМА ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА РЕДОВАН РАД ЗА И ГОДИНУ ИСКАЗАНИХ ПО ПОЛИТИЧКИМ СУБЈЕКТИМА ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА ПО ВРСТАМА ЗА РЕДОВАН РАД ПО ПОЛИТИЧКИМ СУБЈЕКТИМА ЗА ГОДИНУ ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКАТА ЗА РЕДОВАН РАД ИСКАЗАН У ПРОЦЕНТИМА ПРЕГЛЕД БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У ГГ ПРИВРЕДНИКА И ПОЉОПРИВРЕДНИКА ПОКРЕТ ЗА ЛОЗНИЦУ И ГОДИНИ ПО ПОЛИТИЧКИМ СУБЈЕКТИМА 12. ПРЕГЛЕД ТРОШКОВА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКАТА НАМЕЊЕН СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И ОСПОСОБЉАВАЊУ, МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ И РАД СА ЧЛАНСТВОМ У ГОДИНИ ПРЕГЛЕД ТРОШКОВА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКАТА НАМЕЊЕН СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И ОСПОСОБЉАВАЊУ, МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ И РАД СА ЧЛАНСТВОМ У ГОДИНИ ПРЕГЛЕД КАПИТАЛА И ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗА ПО ПОЛИТИЧКИМ СТРАНКАМА ПРЕГЛЕД ОБРТНЕ ИМОВИНЕ ПО ПОЛИТИЧКИМ СТРАНКАМА ПРЕГЛЕД СТАЛНЕ ИМОВИНЕ ПО ПОЛИТИЧКИМ СТРАНКАМА ПРЕГЛЕД БРОЈА ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА КОЈИ СУ ДАЛИ ПРИЛОГЕ ПОЛИТИЧКИМ СУБЈЕКТИМА ПРЕДГОВОР У контролисању међусобног утицаја капитала и политике, један од поузданих показатеља развијености антикорупцијске свести савременог друштва и државе је транспарентно финансирање редовног рада политичких странака и изборних кампања. Предуслов за делотворно праћење токова новца у политици јесте постојање целовитог законодавног оквира, усклађеног са међународним стандардима. Тако, Препорука 1516 Парламентарне скупштине Савета Европе из године утврђује и прецизира демократске и антикорупцијске стандарде у овој области. Препорука наглашава значај јавног и приватног финансирања, правичне расподеле новца из буџета, потпуне транспарентности страначких рачуна, детаљног уређења питања донација, ограничења новчаног износа прилога. Такође, Препорука истиче значај и неопходност оснивања тела које ће финансије политичких актера контролисати независно од економских и политичких центара моћи. Доношењем Закона о финансирању политичких странака године Србија је започела процес успостављања правила о прикупљању средстава за финансирање политичких странака, као и о начину контроле њихових трошкова. Пракса је, међутим, показала да тек донети закон није успео да реши многа спорна питања. Уследила је критика стручне и шире јавности и, уз подршку међународних организација, Закон је измењен године. Као посебна новина, овим изменама Закона предвиђено је да финансијска контрола политичких странака буде у надлежности независног државног органа - Агенције за борбу против корупције. Агенција за борбу против корупције основана је године, а већ следеће, године, преузела је значајну улогу у изради Нацрта новог Закона о финансирању политичких активности, 10 11 као и његовом представљању Групи земаља у борби против корупције (ГРЕКО) при Савету Европе. Десет обавезујућих препорука које је ГРЕКО дао Србији испуњено је у року од 18 месеци у великој мери захваљујући ангажовању Агенције за борбу против корупције. Нови Закон, који је донет јуна године, Агенцији за борбу против корупције, као независном државном органу, даје право непосредног и неометаног приступа књиговодственој евиденцији и документацији и финансијским извештајима политичког субјекта, могућност да ангажује одговарајуће стручњаке и институције, да добије од политичког субјекта, у року који одреди, сва документа и информације које су јој потребне за обављање послова прописаних овим законом. Органе власти, банке, као и правна и физичка лица која финансирају политичке субјекте, односно која су у њихово име и за њихов рачун обавила одређену услугу, Закон обавезује да, на захтев Агенције, доставе све податке који су јој потребни за обављање послова прописаних овим законом. За незаконито давање, односно прибављање средстава за финансирање политичког субјекта, у намери прикривања извора финансирања или износа прикупљених средстава, Закон прописује кривичну одговорност. Међутим, како су Агенцији за борбу против корупције Законом дата контролна, али не и истражна овлашћења, за прикупљање доказа неопходних за вођење кривичног поступка потребна је сарадња са другим надлежним државним органима. Недостављање годишњих финансијских извештаја и извештаја о трошковима изборне кампање Законом је прописано као прекршај, чије је извршење запрећено новчаном казном, а у случају правноснажне осуде предвиђено је ускраћивање права на добијање средстава из јавних извора за наредну календарску годину. Први корак који је Агенција за борбу против корупције предузела ради увођења финансијске транспарентности у политички живот било је доношење Правилника којим је ближе одређено када и на који начин политички субјекти подносе годишњи финансијски извештај, извештај о трошковима изборне кампање, као и евиденцију прилога и имовине. Непуних шест месеци по доношењу Закона, у новембру године, донет је други Правилник који уређује организацију, овлашћења, права и обавезе, услове и начин избора посматрача у поступку контроле трошкова изборне кампање. Тако је током општих избора у мају године Агенција за борбу против корупције успоставила мрежу од 165 посматрача који су били распоређени у свим градовима Србије ради праћења активности учесника избора године. Овај извештај садржи финансијске показатеље, упоредне податке о приходима и расходима политичких странака, као и појаве које указују на повреде Закона. При изради овог извештаја евидентиране су и препреке са којима се Агенција за борбу против корупције сусрела при контроли финансија политичких странака, коалиција и група грађана. Извештај Агенције за борбу против корупције о контроли финансирања политичких субјеката - годишњи финансијски извештај за годину, омогућава, поред осталог, бољи увид у распоређивање добијених средстава из буџета, финансијске трансакције, имовину, донације, чланарине, кредите, трошкове 63 странке и 13 група грађана које су ове извештаје поднеле. Пратећи финансирање политичких субјеката, Агенција за борбу против корупције је, до средине новембра године, поднела укупно 362 захтева за покретање прекршајног поступка због повреде Закона о финансирању политичких активности. Прекршајни судови донели су прве осуђујуће пресуде, у највећем броју због неподношења годишњих финансијских извештаја и извештаја о трошковима изборних кампања. Досадашњи рад Агенције у овој области представља тек почетак успостављања транспарентности финансирања редовног рада политичких странака и изборних кампања. Деловање Агенције има за циљ и подизање свести свих учесника политичког живота о обавези давања на увид јавности информација о финансирању политичких активности. Свакако да то подразумева и даљи рад на постојећем нормативном оквиру. Агенција због тога настоји да својим искуствима из праксе допринесе изналажењу још бољих законских решења, па је сходно томе узела учешће у изради Нацрта закона о изменама и допунама Закона о финансирању политичких активности у радној групи коју је оформило Министарство финансија. Татјана Бабић, директор Агенције за борбу против корупције Свој први извештај о контроли политичких субјеката који се односио на финансирање изборне 12 кампање године Агенција за борбу против корупције је представила јавности у мају 13 KОНТРОЛА И ЈАВНИ НАДЗОР НАД СТРАНАЧКИМ ФИНАНСИЈАМА Зов новца у политици је феномен стар колико и људска тежња за моћи и влашћу. Готово исто толико трају и покушаји да се политика еманципује од диктата новца. Упркос томе, страначке финансије и улога новца и у демократским режимима и компетитивној, вишестраначкој утакмици за подршку бирача дуго су представљали неку врсту екстралегалне или сиве зоне узајамних трансфера економске и политичке моћи и утицаја, односно чиниле добро чувану тајну, љубоморно скривану и држану далеко од очију јавности. С извесним претеривањем констатује се да чак ни формула за прављење злата није чувана с више пажње од тајне како се финансира партија. Партијски буџети, њихови приходи и расходи, зато су један од парадигматичних примера политичких феномена чија је теоријска артикулација и емпиријска анализа далеко испод њиховог практичног значаја. Контрола и надзор финансирања политичких актера имају улогу да прво ограниче, ако не да и у потпуности спрече, предизборну продају великим донаторима, а онда и накнадну, постизборну корупцију. Настојање да се спречи поткопавање кључних демократских вредности и процедура сврстава законе о финансирању странака у ред основних антикорупционих закона. Једноставно, бирачи морају да знају ко и колико новца даје њиховим политичким представницима, односно у којој мери постоје и одакле долазе претње њиховој самосталности и аутономији одлучивања. Моћ новца и насушна потреба за њим, као и интерес да дође до узајамне размене услуга и куповине утицаја, основни су разлози да се упркос законској регулативи, развију бројне технике ванзаконског финансирања странака и кандидата. Плаћање у готовом, на руке или преко својих невладиних организација, претварање прилога у пословне аранжмане и 14 кредите, исплате ауторских хонорара за измишљене услуге, односно успостављање рачуна за 15 фиктивне консултантске услуге банкама и привредним предузећима, само су неки од примера манипулативних техника нелегалног пуњења партијских буџета. На другој страни, удео у партијском рекету у виду повлашћене и преусмерене наплате дозвола, одобрења и казни, односно убирање партијског мита у јавним предузећима или награђивање заслужних пословима на јавним тендерима и набавкама, облици су враћања дуга тј. противуслуге за добијене прилоге. Партијски буџет се пегла и тако што се реални партијски трошкови пребацују на државу и њене органе или се, примера ради, трошкови путовања и ангажовања дела запослених књиже на јавна предузећа добијена у постизборној расподели политичког плена. Истовремено с испумпавањем партијских расхода иде и прање тј. легализација дела страначких прихода који долазе из коруптивних операција везаних рецимо за намештање тендера на јавним набавкама, процес приватизације или протурање одређених закона, одлука и уредби које иду у прилог моћних спонзора. На другој страни, контрола и надзор над страначким финансијама представљају, без сумње, нужну претпоставку демократске легитимности поретка и поверења у политичке институције и актере. Сложени послови контроле и надзора страначких финансија и мониторинга страначких политичких и изборних активности су зато предмет заједничке одговорности партијских и државних органа, али и легитимног ангажовања и помоћи експертских организација из цивилног сектора. Препоруке Међународне фондације за изборне системе (ИФЕС), Групе држава у борби против корупције (ГРЕКО), других међународних организација као и пракса земаља у окружењу говоре у прилог формирању посебног, аутономног тела задуженог за контролу политичких финансија. ПРАКСА У СРБИЈИ Формирање и практичан почетак рада Агенције за борбу против корупције, која у кругу својих надлежности има и контролу над финасирањем политичких активности, као и доношење Закона о финансирању политичких активности године стварају квалитативно нови нормативни и институционални оквир за финансирање, али и за укупно деловање актера политике у Србији. Реакције јавности крећу се у широком луку од све ређе присутног, претераног, оптимизма и очекивања да се формалним механизмима контроле може доћи до спектакуларних промена у кратком року, до масовно раширене скепсе и неверице да ће се, осим прекршајних пријава за очигледне пропусте, нешто битније променити. Пажња која се у јавности придаје партијским меценама, кредитном задуживању политичких актера или државном маркетингу (бесплатном или повлашћеном коришћењу јавних ресурса) говори о дубини изазова. На другој страни, Агенција је подношењем више од 360 прекршајних пријава довела у питање утисак о недодирљивости и некажњивости кључних актера политике. Чињеница да је већ формирана радна група за израду новог Закона о финансирању политичких активности говори у прилог оцени да је пут ка транспарентнијем политичком процесу, и кад је у питању његов пажљиво скриван финансијски аспект, коначно отворен и неповратан процес. Годишњи финансијски извештаји (ГФИ) које политички субјекати достављају Агенцији представљају полазну тачку за стицање комплетног увида у стање здравља - анатомију и физиологију финансија политичких странака, коалиција и група грађана. Политички субјекти који имају представнике у представничким телима и регистроване политичке странке били су дужни да Агенцији осим података који се односе на редован рад у ГФИ и извештају о прилозима и имовини за годину обухвате и податке садржане у извештајима о трошковима изборних кампања. Извештаје за годину било је у обавези да достави 240 политичких субјеката, односно 91 регистрована политичка странка и 149 група грађана. Законску обавезу испунило је свега 76 политичких субјеката (31,7%) тј. 63 политичке странке (69,2%) и 13 група грађана (8,7%). Како су политички субјекти, који су доставили ГФИ за годину, учествовали у јавним средствима из буџета Републике Србије, АП Војводине и јединица локалне самоуправе са свих 91,2%, може се ипак закључити да су средства која су коришћена у финансирању политичких субјеката у години обухваћена контролом Агенције за борбу против корупције. На основу чињенице да је број формалних обвезника три пута већи од броја оних који су, какотако, испунили своју законску обавезу могло би се, закључити да 30% регистрованих странака и више од 90% група грађана не поседује ни минимални политички капацитет и организационе ресурсе. Доследна примена постојећег политичког и изборног законодавства уз одговарајућа Избори на свим нивоима власти организовани године представљају тест нових законских процедурална прецизирања могла би уозбиљити политичку сцену и ослободити нас решења у пракси, односно меру у којој се токови новца у политици могу ставити под контролу. политичких субјеката који пред изборе ничу као печурке после кише ПРИХОДИ И РАСХОДИ ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКАТА: КО ЈЕ КО НА ФИНАНСИЈСКОЈ МАПИ Укупни приходи и расходи односе се на приходе и расходе за редован рад, као и на приходе и расходе за изборну кампању. Политички субјекти су исказали укупне приходе у износу од ,88 динара (нешто мање од 31,8 милиона евра по курсу од 115 динара за евро) и укупне расходе у износу од ,82 динара (више од 40,5 милиона евра). Посматрано у целини, политички субјекти су исказали веће расходе од прихода за ,94 динара (нешто више од 8,6 милиона евра). ОДАКЛЕ ДОЛАЗИ НОВАЦ: ПРИХОДНА СТРАНА БУЏЕТА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКАТА Политички субјекти су били у обавези да искажу у ГФИ за годину висину и струкутуру својих прихода. Политички субјекти су осим прихода располагали и средствима од добијених кредита код пословних банака, тако да разлика између прихода и расхода, у случајевима када су расходи већи од прихода, упућује на дуговања политичких субјеката по основу промета роба и услуга, односно на коришћење кредита. Према подацима који су били доступни Агенцији за борбу против корупције, кредите за изборну кампању
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks