Kees 2019 2020

Please download to get full document.

View again

of 12
0 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
KEES KIROL 2019-2020 IKASTURTEA ENTRENAMENDUETAN EUSKARA SUSTATZEKO METODOLOGIA ENTRENATZAILEENTZAKO GIDA EDUKIAK ZERGATIK SUSTATU EUSKARA KIROLEAN? 2 ZER DA KEES…
Document Share
Document Transcript
KEES KIROL 2019-2020 IKASTURTEA ENTRENAMENDUETAN EUSKARA SUSTATZEKO METODOLOGIA ENTRENATZAILEENTZAKO GIDA EDUKIAK ZERGATIK SUSTATU EUSKARA KIROLEAN? 2 ZER DA KEES METODOLOGIA? 3 ZER EGIN BEHARKO DUZU? 4 HELBURUAK JARRI 5 ESTRATEGIAK AUKERATU 6-7 NEURKETA EGIN 8 KEES LABURPENA 9 WWW.KIROLEAN.EUS/KEES KEES ZERGATIK SUSTATU EUSKARAREN ERABILERA KIROLEAN? Haur eta gazteen artean kirola da eskola orduz kanpoko jarduera nagusienetakoa. Donostiako haur eta gazteen gehiengoa euskalduna da, euskaraz ulertzen du. Hori dela eta, kirola eremu ezin aproposagoa da euskara erabiltzeko aukerak eta eremuak handitzeko. Haur eta gazteen artean kirola da Euskara asko, askorekin eta askotan erabiltzeko eskola orduz kanpoko  aukerak eta eremuak handitu behar ditugu denon jarduera nagusienetakoa. Saskibaloia,   artean eta  kirola jarduera egokia da helburu hau  futbola, eskubaloia, atletismoa, eskalada...  betetzeko. hamaika kirol jardueratan parte hartzen dute  haur eta gazteek aisialdian.Donostiako haurren   Haur eta gazteak kirola egiten ongi sentitzen dira  %95a euskalduna da, euskaraz hitz egiteko  eta gustura aritzen dira. Bizipen positibo anitz  gaitasuna badu 2016ko datuen arabera.  sortzen dizkie: lagunekin egoten dira eta lagun  berriak egiten dituzte, Esan dezakegu Donostiako haur gehienek  abilezia berriak ikasi eta dakizkitenetan  euskaraz egiteko gaitasuna badutela eta euskara  trebatzen dira eta lehiaketak sorrarazten dituen ulertzen dutela. Euskararen ezagutza haurren  emozioak bizitzeko aukera ere izaten dute. Hori artean ia erabatekoa den arren, kaleko erabilera  dela eta, kirola eremu ezin aproposagoa izan  ez da hiztun kopuru horietara iristen. daiteke euskara erabiltzeko. Kirolean euskaraz  2016ko Kale Erabilera Neurketaren arabera  bizitzeko!  haurren %26,9k erabiltzen du euskara kalean. Gauzak honela, aurrez esandakoa aintzat hartuz, Datuek 2 kontu garbi adierazten dituzte: 2019-2020 1.- Haurren gehiegoa euskalduna da. ikasturtean KEES Metodologia zure taldean  2.- Erabilera, aldiz, haurren ezagutza mailatik  txertatzera gonbidatzen zaitugu. Hurrengo  behera dago. orrietan azaltzen dizugu nola egingo dugun.  Ongi etorri!. 2 WWW.KIROLEAN.EUS/KEES WWW.FRAMEMAG.COM | 20 ZER DA KEES METODOLOGIA? KEES METODOLOGIA HAUR ETA GAZTEEN EUSKARAREN ERABILERAN ERAGITEKO TRESNA BAT DA, ENTRENATZAILEA ARDATZ DUENA. Kirol Entrenamenduetan Euskararen Erabilera Sustatzeko  metodologia da. Irungo Eskola  Kiroleko hezitzaileekin 2007tik 2012ra abian jarri zen eta  2014-2015 ikasturtetik gaur egun arte Donostiako hainbat kirol elkartetako  taldeetan ezarri dugu. Labur labur, KEES Metodologia:  ENTRENATZAILEA da KEES Metodologiaren OINARRIA.   Entrenatzailea, kirol ezagutza edo bizitzarako jarreretan haurrentzat EREDU  den bezala,  hizkuntzaren erabileran ere EREDU dela uste dugu.  Entrenatzaileak du entrenamenduetan euskara erabiltzeko ardura.  Entrenatzaileak haurrekin komunikatzean EUSKARAZ egingo du BETI.  (Euskaraz ulertzeko arazorik ez duten haur guztiekin, behintzat).  Entrenamenduetan informazioa, aginduak edo zuzenketak euskaraz  egingo ditu. Entrenatzaile bakoitzak KEES Metodologiako dinamizatzailearen  laguntza eta aholkularitza edukiko du ikasturte guztian zehar. Entrenatzaileak abenduan eta maiatzean euskararen erabilera neurtzeko taula bat beteko du. WWW.KIROLEAN.EUS/KEES 3 WWW.FRAMEMAG.COM | 20 ZER EGIN BEHARKO DUZU? KEES metodologia zure taldean txertatzeko, honako tresna hauek izango dituzu eskura: OINARRIZKO FORMAZIO SAIOA Dinamizatzaile batek KEES Metodologiaren oinar 1 rizko helburuak eta estrategiak azalduko dizkizu formazio saio labur baten bidez. HELBURU ETA ESTRATEGIEN TAULA KEES Metodologia ezartzeko helburu egokiak  2 eta helburu horiek lortzeko zer egin dezakezun  azaltzen dizun taula edukiko duzu eskura. ERABILERA NEURKETA TAULA Denboraldian zehar, 3 abenduan eta maiatzean, haurren euskararen  erabilera neurtu beharko duzu, taula batean datuak bilduz. OINARRIZKO FORMAZIO SAIOA Oinarrizko Formazio saioa jasotzeko dinamizatzailea jarriko da zuekin harremanetan hitzordua adosteko. Zalantzarik edo galderarik izanez gero, idatzi edo deitu. kaixo@kirolean.eus 649 42 55 84 WWW.KIROLEAN.EUS/KEES 4 HELBURUAK JARRI Euskararen erabileran eragiteko lehenengo 2 zeregina helburuak ezartzea izango da. Jarraian helburu egokiak aukeratzeko pausoak dituzu: Helburu egokiak jarri eta hauek betetzeko  1. Taldearen euskararen erabilera maila aztertu. Zenbat hitz egiten dute euskaraz?  (Haur bakoitzak + taldeak orokorrean) 2.- Erabilera mailaren arabera, helburuak zehaztu 3.- Helburu hauetakoren bat aukeratu: HAURRAK ZUREKIN HAURREN ARTEAN 1.- Haurrek zuri EUSKARAZ 3.- Haurren artean ERANTZUTEA ZUK EUSKARAZ ARITZEA espazio GALDETZEAN. jakin/une batzuetan 2.- Haurrak zuregana 4.- Haurren EUSKARAZ ZUZENTZEA bere artean EUSKARAZ ARITZEA iniziatibagatik.  entrenamendu guztian zehar. Hurrengo asteetan zehar erabili entrenamenduko uneren bat haurren euskararen erabilera behatu eta aztertzeko. Zenbat egiten dute euskaraz? Zeintzuk dute ohitura handiagoa? Zeintzuk ohitura txikiagoa? kaixo@kirolean.eus 649 42 55 84 WWW.KIROLEAN.EUS/KEES 5 ESTRATEGIA AUKERATU Lortu nahi dituzun helburuak zehaztu ondoren, 2 helburu horiek lortzeko ZER EGINGO DUZUN aukeratu behar duzu. Hizkuntza estrategiak ZUK BETI EUSKARAZ EGIN Zuk euskaraz egin beti eta haurrek erdaraz egiten badiz ute ere euskaraz egiten jarraitu. (Haurrek euskaraz uler tzen digutela ziurtatu beti)..  BERRITSUA IZAN Zuk euskaraz egiteaz gain, haurrek euskaraz egin  dezaten ahalegina egin! galderak egin, galdetu, zirikatu,  proposatu... Aipatu hizkuntza estrategiak euskara ulertzen duten haurrekin erabiltzeko egokiak dira. Oraindik euskaraz ulertzen ez duten haurrekin, beraiei bakarka entrenamendua edo ariketa azaldu, talde osoari euskaraz azaldu ondoren. Ariketako zati garrantzitsuenak direnak, euskarazko hiru edo hitz jakinekin lotu, baita ere, pixkanaka haurra euskarazko hitzak ulertzen joan dadin. WWW.KIROLEAN.EUS/KEES 6 ESTRATEGIA AUKERATU 2 KOKAPEN ESTRATEGIAK, zuk entrenatzaile/ hezitzaile gisa haur eta gazteekin komunikatzean, NONDIK egiten duzun adierazten du. Hizkuntza estrategiak ZU TALDEKO ERDIGUNEAN Jardueraren ardatza Entrenatzailea denean. Une horretan  hizkuntza aldetik eragin handia izan dezakezu taldean,  elkarrizketen erdigunean kokatu zaitezke eta. EGOERAK: entrenamenduaren nondik norakoak edo ariketa  bakoitzaren azalpena egiterakoan. ZU TALDEKO PARTE Entrenatzailea taldeko bat gehiago da.Ez zara taldeko  erdigunean, baina elkarrizketetan parte hartzen duzu. EGOERAK: partidutxo edo ariketetan parte hartzen dugunean,  taldekide bat gehiago bihurtzen garen egoeretan. ZU TALDEtik KANPO Haurrak beraien kaxa dabiltzanean eta zuk ariketa edo jarduera  kanpotik gidatzen duzunean.  EGOERAK: Partidutxoan ari direnean edo ariketa bat egiten ari  direnean gu kanpotik behatzaile gisa gaudenean. BANAKAKO ELKARRIZKETAK Entrenatzailea taldeko bat gehiago da.Ez zara taldeko zentro,  baina elkarrizketetan parte hartzen duzu. EGOERAK: partidutxo edo ariketetan parte hartzen dugunean,  taldekide bat gehiago bihurtzen garen egoeretan. WWW.KIROLEAN.EUS/KEES 7 NEURKETA EGIN 2 Helburuak zehaztu eta estrategiak landu ondoren,  taldearen euskararen erabilera maiztasuna  neurtuko duzu.  Bi neurketa taula bete beharko dituzu, abenduan eta maiatzean.   Zu eta haurren arteko harremaneko hiru komunikazio esparrutan euskararen erabilera neurtu  beharko  duzu. Jarraian duzu bete beharko duzunaren  antzeko adibide taula WWW.KIROLEAN.EUS/KEES 8 KEES LABURPENA Jarraian, KEES Metodologia ezartzeko urratsak dituzu. KEES Metodologian berria bazara 1. pausutik hasiko zara. KEES Metodologia ezagutzen baduzu aldiz, 2. pausutik aurrera hasi beharko duzu. FORMAZIO SAIOA 1 KEES Metodologia ezartzen hasi behar duten entrenatzaileek formazio saioa egingo dute. KEES Metodologiako dinamizatzaile bat jarriko da elkarteekin harremanetan formazio saioa egiteko data jartzeko. TALDEAREN BEHAKETA 2 Entrenatzaileak, lehenengo asteetan, bere haur-gazteek entrenamenduetan euskaraz zenbat egiten duten behatu beharko du, erabilera maiztasuna ezagutzeko. HELBURUAK ZEHAZTU NEURKETA TAULA BETE 3 6 2 edo 3 astez erabilera maila behatu ostean, Abenduan eta maiatzean, taldearen abendura bitartean helburu lorgarriak erabilera neurketa taula bete beharko duzu. ezarriko ditu. Entrenatzaile eta haurren Haurrek zurekin eta beraien artean arteko harremanean eta baita haurren euskaraz zenbat egiten duten ezagutzea da arteko harremanerako ere. helburua. 4 ESTRATEGIAK AUKERATU BEHAKETATIK HASI BERRIZ 7 Ezarritako helburuak lortu ahal izateko, Urtarriletik aurrera, Gabonetako oporren hizkuntzazko eta kokapeneko estrategiak ondoren, berriz ere zerrenda honetako 1. aukeratu beharko ditu, Hezitzaile berritsua puntutik hasi beharko duzu, helburuak izatea oinarria da beste estrategiak landu ezarri, estrategiak aukeratu eta landu eta ahal izateko. maiatzean 2. neurketa egin beharko duzu. ESTRATEGIAK LANDU 5 Hautatutako estrategiak praktikan jarri. Entrenamendu une bakoitzaren araberako hizkuntza eta kokapen estrategi egokietaz baliatuz. 9 ZAINDU BI KOMUNIKAZIO EREMU NAGUSIAK Euskararen erabilera sustatu, egonkortu eta indartzeko, entrenamenduko bi eremu nagusiak zaindu beharko dituzu: Zelaiko entrenamenduena eta zelaitik kanpoko erabilera. kaixo@kirolean.eus 649 42 55 84 WWW.KIROLEAN.EUS/KEES
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x