Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Please download to get full document.

View again

of 44
12 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
Diretori Ptsn PUTUSN ptsn..go.i Noor 264 K/Pt.Ss-HKI/2015 DEI KEDILN BEDSKN KETUHNN YNG H ES HKH GUNG eeris perr pert ss eyn inteletl (ere) p tit s tel etsn segi erit l perr ntr: INTE IKE SYSTE B.V., st
Document Share
Document Transcript
Diretori Ptsn PUTUSN ptsn..go.i Noor 264 K/Pt.Ss-HKI/2015 DEI KEDILN BEDSKN KETUHNN YNG H ES HKH GUNG eeris perr pert ss eyn inteletl (ere) p tit s tel etsn segi erit l perr ntr: INTE IKE SYSTE B.V., st perseron y iirin ersrn Un-n Negr Beln, erlt i 2 Hllenergweg, NL-1101 BL, ster, te Neterln, y iwili Grielle Olss, sel ngi Director, Legl ffirs, l l ini eeri s Dr Linto, S.H., n. j Silli, S.H.,.Pil., LL., Pr vot, erlt i Ge Brs Efe, enr II, Lnti 21, Jln Jenerl Sirn, Kv , Jrt, ersrn Srt Ks Kss tgl 20 ret 2014, segi Peo Ks l Tergt; elwn PT. TNI KHTULISTIW, erlt i Jln Greg Brt 17, Noor serowo, serowo, Sry, Kelrn y Greg, iwili ole Kectn Ir. I e rwnl l ini eeri s Sgio riro, S.H., n wn-wn, pr vot, erlt i rtlo Bili, 15t Floor, site 1510, Jln Jenerl Sirn Kv.2, Jrt, ersrn Srt Ks Kss tgl 19 Noveer PEEINTH EPUBLIK INDONESI cq. KEENTEIN HUKU DN HK SSI NUSI.I. cq. DIEKTOT JENDEL HK KEKYN INTELEKTUL cq. DIEKTOT EEK, erlt i Jln H. sn Si Kv. 8-9 Jrt Seltn, segi Trt Tero Ks l Trt Tergt; terset; ec srt-srt y erstn; Hl 1 ri 52 l Pt. Noor 264 K/Pt.Ss-HKI/2015 Tero Ks l segi Pegt tel ejn gtn eni, w ri srt-srt terset ternyt w ser Disclier Knitern ers nt sell encntn infor pli ini n rt segi ent oiten nt pelynn p, trnsprn n ntilits pelsnn f periln. N Dl l n en inr infor y tert p ts ini t infor y sersny, nn el tersei, rp seger i Knitern I elli : Eil : i n 2014, segi Tero Ks l Pegt; Hln 1 Diretori Ptsn ptsn..go.i terp Peo Ks l segi Tergt i n pern Peiln Nig p Peiln Negeri Jrt Pst, p poy segi erit: 1. Bw Pegt l st Perseron Terts y iirin p tn 1999 ersrn t Penirin Perseron Terts Noor 46 tgl tj Otoer tn seri seiln rts elpn pl elpn ( ) ole Trisnwti li,s.h., Notris i Jrt, segin 102 (Bti P-1), n terir tel i elli t Noor 58 tgl 15 Jli 2008 ole ri wti Gnwn,S.H., Notris i Jrt terctt l Tn Berit-Negr.I tgl 23/ Noor (Bti P-2); 2. Bw Pegt l persn y erger i i instri frnitre ri y n rotn, en jenis instri (KLUI) 3601 n 3602, segin tercnt l Izin Us stri i Pegt y iteritn ole Dins Perinstrin, Pergn n Pennn ol Peerint Kot Sry p tgl 4 pril 2003 (Bti P-3). Kegitn s Pegt l i frnitre rotn, y n e jg tercnt l Srt Izin Us Pergn (e) Noor 503/10352/ /2010 tgl 20 Deer 2010 y iteritn ole Dins Pergn n Perinstrin Kot Sry (Bti P-4); 3. Bw sej iirin ig st ini, l egitn s instriny Pegt tel et n epro ergi c pro perot-perot r y tert ri y n rotn, serti ej, cerin-cerin (irror), eor, rwer (ej ris), ig set, r- r ri rotn, le-le loer cir (r ls) ini cir (r Pelynn Espor (NPE), Peeritn Espor Br (PEB), Bill of Li, B Pentr Br n Lpirn Srt Jln (Bti P-5); Selin it, Pegt jg erencn nt et instri n n) n pro-pro linny segin tercnt l Not epro pers n w-w nt r tg t 4. Bw Pegt l persn n prosen pro-pro pr, gels-gels n r pec el ri n teir; frnitre ri y n rotn y erorient por n sej iirin pro-prony terset e ergi gr i selr ni, Hl 2 ri 52 l Pt. Noor 264 K/Pt.Ss-HKI/2015 ters gr-gr i Erop. Hl ini itin ri ftr n ig st ini tel ertn-tn esrn n epor i Disclier Knitern ers nt sell encntn infor pli ini n rt segi ent oiten nt pelynn p, trnsprn n ntilits pelsnn f periln. N Dl l n en inr infor y tert p ts ini t infor y sersny, nn el tersei, rp seger i Knitern I elli : Eil : Hln 2 Diretori Ptsn ptsn..go.i peeli/yer n/ftr n pelgn Pegt (Bti P-6), n ri invoice (tgin ri Pegt y itjn pr pelgnny ntr lin Spnyol, J, eri Serit n strli (Bti P-7); 5. Bw irenn perintn ri pelgn-pelgn ergi gr ts pro-pro i Pegt enit, Pegt ers perl nt eln strtegi isnis rn ili t nt pro-prony terset en tjn ntr lin nt en ciri s seig ere ri pro pi, en ere. Pegt ers perl nt eerin ere enitn y tri nt penitn penjln, e pel nt isnis wrl, n y terpenti l nt enptn perlinn ts ere ri gr l l ini Keenterin H n H s n.i cq. Diretort Jenerl H Keyn teletl; 6. Bw nt tjn terset Pegt tel eili n entn n ere nt pro-prony terset, yni ie, y rinny l segi erit: erpn tn ri tn Ktlistiw Es i. pn i : tn, ri ri stri otn ; - : Ktlistiw, erpn gin ri n n - Pegt; - e : Es, y errti : st t tgl; - : i, y errti : el t selny; Hl ini tercnt l rin ciptn y iftrn Pegt e Pegt tel enftrn 7. Bw Peron Perintn Penftrn ere Keenterin H n H s n.i cq. Diretort Jenerl H Keyn teletl nt pro- Diretort Jenerl H Keyn teletl (Bti P-9); pro i Pegt terset n pn peron Perintn ere y ijn ole Pegt l segi erit:. Peron Perintn Penftrn ere ie nt Kels 20 nt jenis r/js: Perot-perot r, cerin-cerin, Hl 3 ri 52 l Pt. Noor 264 K/Pt.Ss-HKI/2015 ii gr, en-en (y ti ters l els-els i Disclier Knitern ers nt sell encntn infor pli ini n rt segi ent oiten nt pelynn p, trnsprn n ntilits pelsnn f periln. N Dl l n en inr infor y tert p ts ini t infor y sersny, nn el tersei, rp seger i Knitern I elli : Eil : Hln 3 Diretori Ptsn ri y, rotn, y tel iteri lin) ptsn..go.i Noor gen D tgl 20 Deer 2013 (Bti P-9);. Peron Perintn Penftrn ere ie nt Kels 21 nt Jenis r/js Pers n w-w nt r tg t pr (n ri log li teir y ti ters l els-els lin, y tel iteri penftrnny ole Diretort Jenerl H Keyn teletl en Noor 8. Bw Pegt, segin irin p gin seelny, selin peron penftrn ere ie, Pegt jg tel gen D tgl 20 Deer 2013 (Bti P-10); enftrn Peron Penftrn Ciptn (H Cipt), nt Seni Lisn/Gr/Din Logo ie-tn Ktlistiw Es i, y tel iteri ole Diretort Jenerl H Keyn teletl en Noor gen C tgl 20 Deer 2013 (lit eli w Tergt Bti P-8); Noor ID ere Noor 9. Bw ternyt ieti ole Pegt l pei ere y tel terftr l Dftr U ere Diretort erit:. ere IKE, Penftrn Jenerl H Keyn teletl i w en rincin segi tgl penftrn 27 Otoer 2010, nt els r/js 20, en jenis r. Perot-perot r, cerin-cerin, ii gr, en-en (y ti ters l els lin) ri y, gs, rpt, l, rotn, tn, tl gi, lein, lit er, er, lit tir, tn lit, g n n-n Penftrn ID IKE, tgl penftrn 09 Otoer 2006, nt els r/js 21, en jenis r : Pers n w-w nt r tg t pegntiny, t ri plsti. (Bti P-11); pr (n ri log li t y ilpi log li); r- r n - r, t-t (ecli ws-ws), n pet t, en-en nt eern, wol j, c y el t sete ierjn (ecli c y ipi l nn), gels-gels, perselin n pec el ri Hl 4 ri 52 l Pt. Noor 264 K/Pt.Ss-HKI/2015 teir y ti ters l els lin. (Bti P-12); i Disclier Knitern ers nt sell encntn infor pli ini n rt segi ent oiten nt pelynn p, trnsprn n ntilits pelsnn f periln. N Dl l n en inr infor y tert p ts ini t infor y sersny, nn el tersei, rp seger i Knitern I elli : Eil : Hln 4 Diretori Ptsn ptsn..go.i penftrn 10. Bw ieti ole Pegt, w Tergt ere-ere nt els sej tgl r/js segin is l tir 9 i ts Tergt ti pern enjl n/t ti pern eern r-r en ere IKE i wily i too-too frnitre iselr wily. Hig st gtn ini iftrn. Tergt jg ti eii t ti e stroe (too/geri) nt enjl t w ere IKE Noor penftrn ID tgl 27 Otoer 2010 n ere IKE en Noor Penftrn eern pro-pro en ere IKE. Hl ini etin ID tgl 09 Otoer 2006 terset ti inn sel 3 (tig) tn ertrt-trt l pergn r i sej tgl penftrnny; 11. Bw ft terset ieti ole Pegt ri l ret srvey Berlin Grop ( BGI ). BGI erpn leg y trl n inenen sert erpeln l eln ret srvey i. BGI tel eln ret srvey i 5 (li) ot r i, y ewili selr wily, yni en, Jrt, Bn, Sry n Denpsr, l rn wt Noveer spi en Deer 2013, en eln ret srvey secr lf elli wwncr terp 140 (serts ept pl) too/rpen. Bw ret srvey ini iln ole pewncr BGI y tel terlti n erpeln, wwncr iln secr trl tnp enyetn tjn ri ret srvey terset. Bw ersrn l ret srvey terset pt IKE ts n Tergt nt els 20 n 21 ti pern ijl n/t ti pern iern ole Tergt i too-too frnitr i selr wily pn i too i Tergt, ipln t iten ft w pro-pro en ere irenn terti spi en tgl penftrn gtn ini. Tergt el eii t el e toy i nt enjl t eern pro-pro en ere IKE i wily (Bti P-13); ere IKE y iftrn Tergt nt els 20 n els 21, Hl 5 ri 52 l Pt. Noor 264 K/Pt.Ss-HKI/2015 ti pern ijl n/t ti pern iern ole Tergt, l 12. Bw l ret srvey terset etin w pro-pro i Disclier Knitern ers nt sell encntn infor pli ini n rt segi ent oiten nt pelynn p, trnsprn n ntilits pelsnn f periln. N Dl l n en inr infor y tert p ts ini t infor y sersny, nn el tersei, rp seger i Knitern I elli : Eil : Hln 5 Diretori Ptsn ptsn..go.i ni pergn r n js i, sej tgl penftrnny ig tgl gtn ini iftrn. Hl terset etin w Tergt tel ti enn ere IKE sel 3 (tig) tn ertrt-trt sej tgl penftrnny, l l ini: Tergt - ti enn ere IKE Noor Penftrn ID els 20 sel 3 (tig) tn ertrt-trt i - Tergt ti enn ere IKE Noor Penftrn ID els 21 sel 3 (tig) tn ertrt-trt i wily Wily sej tgl 27 Otoer 2010;, sej tgl 09 Otoer 2006; 13. Bw ti innny st ere sel 3 (tig) tn ertrt- trt sej tgl penftrn n jg ny pein ere y ti si en ere y iftrn, erpn lsn-lsn pepsn penftrn ere segin is l Psl 61 yt (2) rf n Un-Un Noor 15 Tn 2001 tent Psl 61 (1).... ere, y i tip nyiny segi erit: (2). Pepsn penftrn ere t prrs Diretort Jenerl pt iln ji:. ere ti inn sel 3 (tig) tn ertrt-trt l pergn r n/t js sej tgl penftrn t pein terir, ecli pil lsn y pt iteri ole. ere inn nt jenis r n/t js y ti si en jenis r t js y ion penftrn, ters pein ere y ti si en ere y iftr ; Diretort Jenerl ; t 14. Bw l srvei y iln ole Berlin Grop tel etin Tergt ti enn ere IKE p els 20 n 21 sel 3 (tig) tn ertrt-trt l pergn r/n js sej tgl penftrnny i ; Hl 6 ri 52 l Pt. Noor 264 K/Pt.Ss-HKI/2015 Noor 15 Tn 2001 tent ere, Pegt segi pi etig 15. Bw renny ersrn etentn Psl 63 Un-Un i Disclier Knitern ers nt sell encntn infor pli ini n rt segi ent oiten nt pelynn p, trnsprn n ntilits pelsnn f periln. N Dl l n en inr infor y tert p ts ini t infor y sersny, nn el tersei, rp seger i Knitern I elli : Eil : Hln 6 Diretori Ptsn ptsn..go.i pt ejn gtn pepsn penftrn, ere IKE ts n Tergt Noor Penftrn ID els 20 n ere IKE ts n Tergt Noor Penftrn ID els 21, ersrn lsn segin is l Psl 61 yt (2) rf n Un-Un Noor 15 Tn 2001 tent ere l ent gtn Peiln Nig; Psl 63 Un-n Noor 15 Tn 2001 tent ere ernyi Pepsn penftrn ere ersrn lsn segin is l Psl 61 yt (2) rf n rf pt pl ijn ole pi etig l ent gtn Peiln Nig ; 16. Bw ere ie ert Seni Lisn/Gr/Din Logo ietn Ktlistiw Es i erpn ry cipto y iren ole Pegt ren eii n terseniri segin irin p tir 6 gtn ini. Selin it, ersrn l srvey y tel iln ole BGI, Tergt tel terti ti inili Tergt enn ere IKE 3 (tig) tn ertrt-trt, seig pt segi persn ti enftn perlinn ere y tel ierin gr ny t s enyi-nyin ere y tel iftrnny terset. Hl ini ti si lgi en nt Un-Un Noor 15 Tn 2001 tent ere n s sntsny perlinn terp ere IKE i Tergt erir n ips Pegt, seny segi persn nl ii frnitre l pi y en enn ere ie terset gr Den eiin Pegt l pi etig y erentin nt ejn gtn l perr ini; 17. Bw pil gtn pepsn ere ini iteri n iln pt ew nft gi pereoin nl. ole Peiln Nig p Peiln Negeri Jrt Pst n en epertin etentn Psl 64 yt (2) n (3) Unn Noor 15 Tn 2001 tent ere, Pegt eo Pniter/Jrt Peiln Nig p Peiln Hl 7 ri 52 l Pt. Noor 264 K/Pt.Ss-HKI/2015 (st) eplr copy ptsn terset y tel epnyi etn Negeri Jrt Pst t pejt lin y itnj gr eirin 1 i Disclier Knitern ers nt sell encntn infor pli ini n rt segi ent oiten nt pelynn p, trnsprn n ntilits pelsnn f periln. N Dl l n en inr infor y tert p ts ini t infor y sersny, nn el tersei, rp seger i Knitern I elli : Eil : Hln 7 Diretori Ptsn ptsn..go.i tetp n psti n eerintn Pejt Diretort Jenerl H Keyn teletl nt elsnn pepsn y erstn ri Dftr U ere enny l Berit i ere; ere sert pn nyi Psl 64 yt (2) n (3) Un-n Noor. 15 Tn 2001 tent ere l segi erit: Psl 64 (1).... (2). I Ptsn n peiln segin is p yt (1) seger ispin ole Pniter peiln y erstn Diretort Jenerl setel tgl ptsn icpn; (3). Diretort Jenerl elsnn pepsn ere y erstn ri Dftr U ere n enny l Berit i ere pil ptsn n periln segin tetp ; is p yt (1) tel iteri n epnyi etn ersrn l-l n lsn-lsn terset i ts, o en ort si irny Peiln Nig p Pegt Peiln Negeri Jrt Pst erenn nt eln gtn Pegt en etsn: 1. eri n eln gtn Pegt nt selrny; 2. enytn Pegt segi Pi Ketig y erentin nt ejn gtn pepsn penftrn ere IKE ts Noor 27 Otoer 2010 n ere IKE ts n Tergt Penftrn ID tgl penftrn 09 Otoer 2006; 3. enytn Peron Perintn Penftrn ere ie ole Pegt n Tergt Noor Penftrn ID tgl penftrn nt Kels 20 y tel iteri penftrnny ole Diretort Jenerl H Keyn teletl en Noor gen D tgl 20 Deer 2013 l s; 4. enytn Peron Perintn Penftrn ere ie ole nt Kels 21 y tel iteri penftrnny ole Pegt Diretort Jenerl H Keyn teletl en Noor gen Hl 8 ri 52 l Pt. Noor 264 K/Pt.Ss-HKI/2015 D tgl 20 Deer 2013 l s; i Disclier Knitern ers nt sell encntn infor pli ini n rt segi ent oiten nt pelynn p, trnsprn n ntilits pelsnn f periln. N Dl l n en inr infor y tert p ts ini t infor y sersny, nn el tersei, rp seger i Knitern I elli : Eil : Hln 8 Diretori Ptsn ptsn..go.i 5. enytn ere IKE y terftr ts n Tergt en Noor Penftrn ID tgl penftrn 27 Otoer 2010 nt els r/js 20, ti inn sel 3 (tig) tn ertrt-trt l pergn r n/t js sej tgl penftrnny; 6. enytn ere IKE y terftr ts n Tergt en Noor Penftrn ID tgl penftrn 09 Otoer ertrt-trt l pergn r n/t js sej tgl penftrnny; 2006 nt els r/js 21, ti inn sel 3 (tig) tn 7. enytn pepsn penftrn ere IKE ts n Tergt en Noor Penftrn ID tgl penftrn 27 Otoer 2010 nt els r/js 20 ri Dftr U ere Diretort Jenerl HKI en segl it ny; Tergt en 8. enytn pepsn penftrn ere IKE ts n Noor Penftrn ID tgl penftrn 09 Otoer 2006 nt els r/js 21 ri Dftr U ere Diretort Jenerl HKI en segl it ny; 9. eerintn Pniter/Jrt Peiln Nig p Peiln Negeri Jrt Pst t pejt lin y itnj gr eirin 1 (st) eplr copy ptsn terset y tel epnyi etn tetp n psti n eerintn Trt Tergt nt elsnn pepsn ere y erstn ri Dftr U ere sert enny l Berit i ere; 10. e Tergt nt eyr iy perr enrt ; o ptsn pil jelis Hi erpenpt lin, Pegt y seil-ilny (ex eqo et o); y p poy segi erit: Dl Es: Bw, terp gtn terset i ts, Tergt ejn Ggtn pretr ren p st ijnny gtn, Trt Tergt w: Bw Pegt i l Hln 4 Btir 7 Ggtnny enytn Hl 9 ri 52 l Pt. Noor 264 K/Pt.Ss-HKI/ n el eeris peron penftrn ere IKE Pegt; Disclier Knitern ers nt sell encntn infor pli ini n rt segi ent oiten nt pelynn p, trnsprn n ntilits pelsnn f periln. N Dl l n en inr infor y tert p ts ini t infor y sersny, nn el tersei, rp seger i Knitern I elli : Eil : i t; Hln 9 Diretori Ptsn ptsn..go.i Bw Pegt tel enftrn Peron Perintn Penftrn ere Keenterin H n H s n.i. c.q. Diretort Jenerl H Keyn teletl nt pro-pro i Pegt terset n pn peron Perintn ere y ijn ole Pegt l segi erit:. Peron Perintn Penftrn ere ie nt Kels 20 nt jenis r/js: Perot-perot r, cerin-cerin, ii gr; en-en (y ti ters l els-els lin) ri y, rotn y tel iteri penftrnny ole Diretort Jenerl H Keyn teletl en Noor gen D tgl 20 Deer 2013 (Bti P-9);. Peron Perintn Penftrn ere ie nt Kels 21 nt jenis r/js: Pers n w-w nt r tg t pr (n ri log li t y ilpi log li); gels-gels, porselin n pec el ri teir y ti ters l els-els lin, y tel iteri penftrnny ole Diretort Jenerl Keyn H teletl en Noor gen D tgl 20 Deer 2013 (Bti P-10) ; 2. Bw selnjtny i l ln 5 tir 9 gtnny, Pegt enytn w: Bw ternyt ieti ole Pegt w Tergt l pei ere y tel terftr l Dftr U ere Diretort Jenerl H Keyn teletl i w en rincin segi erit:. ere IKE Noor Penftrn ID tgl penftrn 27 Otoer 2010 nt els r/js 20, en jenis r: Perot-perot r; cerin-cerin; ii gr; en-en (y ti ters l els lin) ri y, gs, rpt, l, rotn, tn, tl gi, lein, lit er, er, lit tir, tn lit, g n n-n pegntiny, t ri plsti; (ti P-11); Hl 10 ri 52 l Pt. Noor 264 K/Pt.Ss-HKI/2015 i Disclier Knitern ers nt sell encntn infor pli ini n rt segi ent oiten nt pelynn p, trnsprn n ntilits pelsnn f periln. N Dl l n en inr infor y tert p ts ini t infor y sersny, nn el tersei, rp seger i Knitern I elli : Eil : Hln 10 Diretori Ptsn ptsn..go.i. ere IKE Noor Penftrn ID tgl penftrn 9 Otoer 2006 nt els r/js 21, en jenis r; Pers n w-w nt r tg t pr (n ri log li t y ilpi 3. (ecli ws-ws), n pet t; en-en nt eern; wol j; c y el t sete ierjn (ecli c y ipi l nn); gels- gels, perselin, n pec el ri teir y ti ters l els lin; (Bti P-12); log li); r-r n - r; t-t Bw selnjtny ersrn Pot segin terri p ln 4 tir 7 n ln 5 tir 9 gtn Pegt, i l petitny, Pegt eint gr Peiln Nig p Peiln Negeri Jrt Pst eerin r ptsn segi erit: n selrny; eln 1. eri 2. enytn Pegt gtn segi Pegt Pi Ketig nt y erentin nt ejn gtn pepsn penftrn ere IKE ts n Tergt Noor Penftrn ID tgl penftrn 27 Otoer 2010 n ere IKE ts n Tergt Noor Penftrn ID tgl penftrn 9 Otoer 2006; 3. enytn Peron Perintn Penftrn ere ie ole Pegt nt Kels 20 y tel iteri penftrnny ole Diretort Jenerl H Keyn Deer 2013 l s; teletl en Noor gen D tgl enytn Peron Perintn Penftrn ere ie ole Pegt nt Kels 21 y tel iteri penftrnny ole Diretort Jenerl H Keyn teletl en Noor gen D tgl 20 Deer l s; Noor Penftrn ID tgl penftrn 27 Otoer 2010 nt els r/js 20, ti en 5. enytn ere IKE y terftr ts n Tergt Hl 11 ri 52 l Pt. Noor 264 K/Pt.Ss-HKI/2015 i Disclier Knitern ers nt sell encntn infor pli ini n rt segi ent oiten nt pelynn p, trnsprn n ntilits pelsnn f periln. N Dl l n en inr infor y tert p ts ini t infor y sersny, nn el tersei, rp seger i Knitern I elli : Eil : Hln 11 Diretori Ptsn sel inn pergn 3 (tig) r ptsn..go.i tn n/t ertrt-trt js penftrnny; sej l tgl 6. enytn ere IKE y terftr ts n Tergt en Penftrn ID tgl penftrn 9 Otoer 2006 nt els r/js 21, ti Noor inn sel pergn 3 (tig) r tn n/t ertrt-trt js penftrnny; sej l tgl 7. enytn pepsn penftrn ere IKE ts n Tergt en Noor Penftrn ID tgl penftrn 27 Otoer 2010 nt els r/js 20 ri Dftr U ere Diretort Jenerl HKI en segl it ny; 8. enytn pepsn penftrn ere IKE ts n Tergt en Noor Penftrn ID tgl penftrn 9 Otoer 2006 nt els r/js 21 ri Dftr U ere Diretort Jenerl HKI en segl it ny; 9. eerintn Pniter/Jrt Peiln Nig p Peiln Negeri Jrt Pst t pejt lin y itnj gr eirin 1 st eplr copy ptsn terset y tel epnyi etn tetp n psti n eerintn Trt Tergt nt elsnn pepsn ere y erstn ri Dftr U 10. e Tergt nt eyr iy perr enrt ; Bw ersrn er gtn n en epertin 4. ere sert enny l Berit i ere; in ntr Pot n Petit, jels w entin Pegt l ewtirn Pegt ts peron penftrn ere IKE Noor gen D n Noor gen D y ijn ole Pegt p tgl y ig st ini el iperis secr sstntif ole Trt Tergt; 20 Deer 2013 ( Peron Penftrn ere IKE Pegt ), Hl 12 ri 52 l Pt. Noor 264 K/Pt.Ss-HKI/2015 i Disclier Knitern ers nt sell encntn infor pli ini n rt segi ent oiten nt pelynn p, trnsprn n ntilits pelsnn f periln. N Dl l n en inr infor y tert p ts ini t infor y sersny, nn el tersei, rp seger i Knitern I elli : Eil : Hln 12 Diretori Ptsn Bw Un Un Noor 15 Tn 2001 tent ere ( Un 5. ptsn..go.i Un ere ) tel enytn w: Psl 18 Un-Un ere: (1) Dl wt pli lt 30 ri terit sej Tgl Perin Diretort segin Jenerl is eln l Psl peerisn terp Peron; 15, sstntif (2) Peerisn sstntif segin is p yt 1 ilsnn ersrn etentn Psl 4, Psl 5 n Psl 6; (3) Peerisn sstntif segin is p yt 1 iselin l wt pli l 9 ln; Psl 19 yt (1) Un-Un ere: (1) Peerisn sstntif ilsnn ole Peeris p 6. Diretort Jenerl ; Bw Peron Penftrn ere IKE Pegt ijn p tgl 20 Deer eit w peerisn sstntif ts peron penftrn st ere iselin l j wt 9 ln, jels ig st iftrnny gtn qo Peiln Nig p Peiln Negeri Jrt Pst, yni p tgl 24 Deer 2013, Peron Penftrn ere IKE Pegt ell iperis ole Trt Tergt, n ole renny Pegt ell eii entin l perr qo, irenn Trt Tergt seniri el etsn p Peron Penftrn ere IKE Pegt pt terftr; 7. Petit, jels w entin Pegt i l perr ini ell lir. Ole renny, secr ter n nyt w gtn nt ijn seig en eiin rs inytn segi cct foril n rs inytn ti pt iteri (niet tvnelij verlr); Ggtn Pegt y ijn ole Pegt l gtn y st pretr oscr ren ti erin ntr pot n petit; Hl 13 ri 52 l Pt. Noor 264 K/Pt.Ss-HKI/2015 Disclier Knitern ers nt sell encntn infor pli ini n rt segi ent oiten nt pelynn p, trnsprn n ntilits pelsnn f periln. N Dl l n en inr infor y tert p ts ini t infor y sersny, nn el tersei, rp seger i Knitern I elli : Eil : i Ole renny, en elit p in ntr Pot n Hln 13 Diretori Ptsn Bw Pegt enliln w gtn l eeni 8. ptsn..go.i gtn pepsn ere IKE i Tergt ren ti 9. inn sel 3 tn ertrt-trt; Bw ternyt i l Petit Pegt yit ttny tir 3 n tir 4 Petiti, Pegt jstr eintn l-l segi erit: 3. enytn Peron Perintn Penftrn ere ie ole Pegt nt Kels 20 y tel iteri penftrnny ole D tgl 20 Deer 2013 l s; 4. enytn Peron Perintn Penftrn ere ie ole Diretort Jenerl H Keyn teletl en Noor gen Pegt nt Kels 21 y tel iteri penftrnny ole Diretort Jenerl H Keyn teletl en Noor gen D tgl 20 Deer 2013 l s ; 10. Bw peril s t tiny st peron penftrn ere nl ewenn peiln elinn ewenn ri Trt Tergt. Si en etentn n-n ere tel secr jels inytn w wewen peerisn sstntif ts st perintn penftrn ere, terit en p st perintn penftrn ere eii persn p poy tpn elrnny en ere i pi lin terlet p Trt Tergt n n Peiln Nig. Berit l tipn pslpsl i l Un Un ere y relevn: Psl 18 Un-Un ere: (1) Dl wt pli lt 30 ri terit sej Tgl Perin Diretort segin Jenerl eln l Psl peerisn 15, sstntif terp Peron; is (2) Peerisn sstntif segin is p yt 1 ilsnn ersrn etentn P
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks