DAFTAR CALON PESERTA SERTIFIKASI GURU RA/MADRASAH DALAM JABATAN DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAMBI

Please download to get full document.

View again

of 9
139 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
DAFTAR CALON PESERTA SERTIFIKASI GURU RA/MADRASAH DALAM JABATAN DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAMBI KABUPATEN/KOTA : SAROLANGUN JENJANG PENDIDIKAN : RAUDLATUL ATHFAL (RA) NO URUT RANKING NIP TEMPAT TUGAS ALAMAT
Document Share
Document Transcript
DAFTAR CALON PESERTA SERTIFIKASI GURU RA/MADRASAH DALAM JABATAN DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAMBI KABUPATEN/KOTA : SAROLANGUN JENJANG PENDIDIKAN : RAUDLATUL ATHFAL (RA) NO URUT RANKING NIP TEMPAT TUGAS ALAMAT TELEPON MATA PELAJARAN JENJANG PENDIDIKAN : MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) NO URUT RANKING NIP TEMPAT TUGAS ALAMAT TELEPON MATA PELAJARAN 1 Suriyem, S.Pd.I MIN Palawan Singkut Jln. Siliwangi Pelawan singkut 0 Guru Kelas 2 Zainal Abidin, S.Pd.I MIN SRL Jln. Pematang Karas 0 Guru Kelas 3 Rukayyah MIS Munawaratul Ikhsan Ds Tinting Kec Sarolongan 0 Guru Kelas 4 Qomarudin, S.Pd MIS Nurul Hasanah Jln. Muh. Mansur Payo Lebar 0 Guru Kelas 5 Aguswita, S.Ag MIN Mandiangin 0 Guru Kelas 6 Ermawati, S.Ag MIS Nurussibyan Desa Rantau Gedang 0 Guru Kelas 7 Siti Aisyah, S.Pd I MIS Tarbiyatussaadah Ds Muara danau Pelawan Singkut 0 Guru Kelas 8 Zainabun, Hj. S.Pd.I MIS Putri Sarolangon 0 Guru Kelas 9 Patmanidar, S.Pd MIN Pauh Jln. Lintas Sarolangun Jambi 0 Guru Kelas 10 Endang Sri Hidayati, S.Ag MIS Al-Hidayah Jln. Cokro Aminoto Tebat Ujo 0 Guru Kelas Page 1 of 9 11 Nila Kurnia Ilahi, S.Ag MIS Ulumuddin Jin. Pendidikan Ds.Bukit Tigo 0 Guru Kelas 12 Mohd. Rus'an, S.Ag MIS Nurul Hikmah Upt. Sel. Dingin I 0 Guru Kelas 13 Bustami, Drs MIS Tarbiyatu Islamiyah Desa Sel. Baung 0 Guru Kelas 14 Herman, S.Ag MIS Nurul Yakin Desa Kertopati Kec.Mandiangin 0 Guru Kelas 15 Marleli, S.Pd I MIS Sarolangun Sarolangon 0 Guru Kelas 16 Jamiah, S.Pd.I MIN Pauh Jln. Lintas Sarolangun Jambi 0 Guru Kelas 17 Zarna Ulpia, S.Pd MIN Pauh Jln. Lintas Sarolangun Jambi 0 Guru Kelas 18 Siti Rahmah, S.Ag MIS Attahdiriyah Desa Ladang Panjang 0 Guru Kelas 19 Nurhayulis, S.Pd MIS Al-Hidayah Jln. Cokro Aminoto Tebat Ujo 0 Guru Kelas 20 Sulastri, S.Pd I MIS Nurul Jadid Komp MTsN Sarolangun 0 Guru Kelas 21 Muhammad Nuri, S.Ag MI Nurul Yaqin II Ds Lubuk Jering Kec.Air Hitam 0 Guru Kelas 22 Dahniar, S.Ag MIS Tarbiyatul Banat Kampung Baru Kel.Ds.Sarolangun 0 Guru Kelas 23 MHD. Idris, S.Ag MIS Nuruzzaman Pulau Lintang Kec.Bathin 0 Guru Kelas 24 Abdullah Muaz MIS Alpanat Jln. Lintas Sarolangun Jambi 0 Guru Kelas 25 Damiri, S.Pd.I MIN Pauh Jln. Lintas Sarolangun Jambi 0 Guru Kelas 26 Zahrul Hotmi, S.Ag MIS Desa Sei Baung Sarolangon 0 Guru Kelas 27 Lusy Liana, S.Pd.I MIN Mandiangin Jln. A.Khotib Desa Mandiangin 0 Guru Kelas 28 A.Manan, S.Pd.I MIS Nurul Falah DS. Lidung Kec. Sarolangun 0 Guru Kelas 29 M. Sahid, S.Ag MIS Dhiaul Islam Teluk Kecimbung Kec Bathin 0 Guru Kelas 30 Roslaili, S.Ag MIS Nurul Hidayah Jln. Lintas sumadra Padang Birau 0 Guru Kelas 31 Muhammad Said, S.Pd.I MIN Pamatang Kabau Jln. Doho RW.01 Pematang Kabau 0 Guru Kelas 32 Abd. Gafar, S.Pd I MI Al Muhajirin RT 22 Perumnas Sarolangun 0 Guru Kelas 33 Siti Maryam, S.Ag MIS Al-Jauhiriyah Pulau Pinang 0 Guru Kelas Page 2 of 9 34 Suhadi, S.Ag MIS Istiqomah Jln. Kompi Senapan A Yanif Guru Kelas 35 Rosmiana, S.Pd I MIS Tarbiyatussaadah Ds Muara danau Pelawan Singkut 0 Guru Kelas 36 Aunur Rafik MIS Fathul Huda Jln. Muria Desa Pasar Singkut I 0 Guru Kelas 37 Saharawarman, S.Ag MIS Nidaul Qur'an RT.05 desa Tanjung 0 Guru Kelas 38 Ramsi Dalis, S.Ag MIS Al-Hidayah Pasar Sarolangun 0 Guru Kelas 39 Soraya Putri, S.Pd MIN Pelawan Singkut Jln Siliwangi Desa Payo Lebar 0 Guru Kelas 40 Harida Wati, S.Pd.I MIS Nurul Yakin Aur Gading Kel.Dusung sarolangun 0 Guru Kelas 41 Ade Irma Suryani, S.Pd.I MIN Nurul Falah Desa Lidung Kec.Sarolangun 0 Guru Kelas 42 Fauzil Hairi, S.Pd.I MIS Nurul Falah DS. Lidung Kec. Sarolangun 0 Guru Kelas 43 Latipah Hikmawati, S.Ag MIS Istiqomah Jln. Kompi Senapan A Yanif Guru Kelas 44 Rizal Amri, S.Pd.i MIS Nurul Jadid Desa Taniang Dewa 0 Guru Kelas 45 Karsidah, S.Ag MIS Sauharussa'adah Jln. Amal RT.08 Kampung Masjid 0 Guru Kelas 46 Jumiati, S.Pd.I MIS Nurul Huda Jln. H.M. Ramil 0 Guru Kelas 47 Nurbaya, S.Pd.I MIS Sa'adatudiniyah Desa Bukit Kec. Pel Singkut 0 Guru Kelas 48 Fitria Santi, S.Pd I MIN Mandiangin Jln. Kapten A Khalib Mandiangin 0 Guru Kelas 49 Eliya Heryanti, S.Pd.I MIN Mandiangin Ds. Mandiangin Kec. Mandiangin 0 Guru Kelas 50 Holida, S.H.I MIN Pauh Jln. Lintas Sarolangun Jambi 0 Guru Kelas 51 Abdul Karim, S.Pd.I MI Nurul Huda Mandiangin 0 Guru Kelas 52 Ernawati, S.Pd.I MIN Palawan Singkut Jln Siliwangi RT.II Desa Payo Lebar 0 Guru Kelas 53 Muhammad Mukti Ali, S.Pd MIS Ladang Panjang Ladang panjang 0 Guru Kelas 54 Dewi Susanti, S.Pd.I MIS Darul Falihin Ds. Tingting Tuo RT.11 0 Guru Kelas 55 Hamayunis, S.Pd MIN Pauh Jln. Lintas Sarolangun Jambi 0 Guru Kelas 56 Ripan Z, S.Pd I MIN Singkut Dusun II Ds Ps Singkut 0 Guru Kelas Page 3 of 9 57 Muhaiyan HS, S.Pd I MIS Istiqomah Jln. Kompi Senapan A Yanif Guru Kelas 58 Muhamad Tibyan, S.Pd.I MIS Sa'adatudiniyah Desa Bukit Kec. Pel Singkut 0 Guru Kelas 59 Muhammad atif, S.Ag MIS Darussolihin Ds. Teluk Mancur Kec.Bathin VIII 0 Guru Kelas 60 Muhaili, S.Pd I MIS Desa Sei Baung Sarolangon 0 Guru Kelas 61 Salimin, S.Pd I MIN Mandiangin Jln. Kapten A Khalib Mandiangin 0 Guru Kelas 62 Herlina, S.Pd.I MIS Jauharul Islamiyah Desa Panti Kec.Sarolangun 0 Guru Kelas 63 Masbuhin, S.Hum MIS Miftahussa'adah Lebuk Sepuh Kec.Pel.Singkul 0 Guru Kelas 64 Jasmayani, S.Pd.I MIS Nurul Falah DS. Lidung Kec. Sarolangun 0 Guru Kelas JENJANG PENDIDIKAN : MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) NO URUT RANKING NIP TEMPAT TUGAS ALAMAT TELEPON MATA PELAJARAN 1 Abu.Bakar, S.Pd.I MTs Sa'adatul Islamiyah Lubuk Sepuh 0 Mulok 2 Bukhori, S.Pd MTsN Ladang Panjang Ds.Ladang Panjang Kec.Sarolangon 0 B.Indonesia 3 Muhammad Rifin, S.Ag MTsS Istiqomah Desa Penarun 0 B.Indonesia 4 Naziroh, S.Ag MTsN Tanjung Desa Tanjung Kec.Bathin VIII 0 PPKn 5 M.Bukhori Marzuq, S.E MTs Nurul Huda Pl Pandan Kec. Limun 0 IPS (Ekonomi) 6 Samsul Bahri, S.Pd.I MTs Islamiyah Desa Pauh Kec.Pauh 0 Fiqih 7 Fitra Aini MTsN Tanjung Desa Tanjung Kec.Bathin VIII 0 B.Indonesia 8 Ahmad Zaki, S.Ag MTs Istiqomah Desa Panerun 0 IPS (Sejarah) 9 Idham Kholid, S.Ag MTs Islamiyah Desa Pauh Kec.Pauh 0 SKI 10 Hud Ali, S.Pd.I MTs Nurul Huda Pl Pandan Kec. Limun 0 PPKn Page 4 of 9 11 Eti Dasni, S.Ag MTsN Tanjung Desa Tanjung Kec.Bathin VIII 0 Qur'an Hadist 12 Mustopa, S.Ag MTsN Tanjung Jln. Lintas Sumatera Km.18 Kec.Bathin VIII 0 Fiqih 13 Syafril, S.Pd.I MTsN Tanjung Jln. Lintas Sumatra Km.18 Tanjung 0 IPA (Fisika) 14 Holilurrahman, H. S.Ag MTs Riyadhussholihin Desa Jernih Kec. Air Hitam 0 Fiqih 15 Thamrin, S.H MTsS Tarbayatussa'adah Ds Penengah Kec.Pel. Singkut 0 PPKn 16 Muhammad Rifai, S.Ag MTs Islamiyah Desa Pauh Kec.Pauh 0 Aqidah akhlak 17 Kusnadi, S.Pd.I MTs Nurul Huda Mandiangin kec.mandiangin 0 Aqidah akhlak 18 Zulkarnain, S.Ag MTs Nurul Huda Mandiangin kec.mandiangin 0 SKI 19 Badriah, S.Ag MTs Miftahul 'Ulum Limbur Tembesi 0 IPS (Sejarah) 20 Samsiyah, S.Ag MTsN Ladang Panjang Ds.Ladang Panjang Kec.Sarolangon 0 KTK 21 Asmiati, S.Ag MTs Miftahul 'Ulum Limbur Tembesi 0 B.Arab 22 Letiyah Hesnalita, S.Pd MTsN Tanjung Jln. Lintas Sumatra Km.18 Tanjung 0 Matematika 23 Arlis, S.Pd.I MTsN Ladang Panjang Ds.Ladang Panjang Kec.Sarolangon 0 Fiqih 24 Muhammad Hapiz, S.Pd.I MTsN Ladang Panjang Ds.Ladang Panjang Kec.Sarolangon 0 Qur'an Hadist 25 Azimah, S.Ag MTsS Nida'ul Qur'an Desa Tanjung Kec.Bathin VIII 0 Fiqih 26 Mahyaruddin, S.P MTsS Nurul Yaqin Desa Kartopati Kec.mandiangin 0 IPA 27 A.Nizom, S.Pd.I MTs Miftahul 'Ulum Limbur Tembesi 0 B.Indonesia 28 Imam Khomson, S.t MAS Nurul Huda Mandiangin Kec.Mandiangin 0 Matematika 29 Elita, S.Pd.I MTsN Tanjung Jln. Lintas Sumatera Km.18 Kec.Bathin VIII 0 SKI 30 Hardiana, S.Pd.I MTsS Istiqomah Ds Penarun 0 B.Arab 31 Ahmad Fauzan MTs Assalamah 45 Simp RambutanPelawan Singkut Sarolangun 0 B.Indonesia 32 Asmanidar, S.Pd.I MTsN Ladang Panjang Ds.Ladang Panjang Kec.Sarolangon 0 SKI 33 Uswatun Hasanah, S.Pd.I MTs Assunniyah Jati Baru Mandiangin Sarolangon 0 SKI Page 5 of 9 34 Hervaleni, S.Pd MTsN Ladang Panjang Ds.Ladang Panjang Kec.Sarolangon 0 Matematika 35 Rosmi, S.Ag MTsN Tanjung Desa Tanjung Kec.Bathin VIII 0 IPS (Geografi) 36 Meka Marlia, S.Pd.I MTs Miftahul 'Ulum Limbur Tembesi 0 Aqidah akhlak 37 Zulmaini, S.Pd MTsN Ladang Panjang Ds.Ladang Panjang Kec.Sarolangon 0 PPKn 38 Leni Marlina, S.Pd.I MTsS Nida'ul Qur'an Desa Tanjung Kec.Bathin VIII 0 B.Inggiris 39 Rahmi Fitriani, S.Ag MTsN Ladang Panjang Ds.Ladang Panjang Kec.Sarolangon 0 IPA (Fisika) 40 Ali Jimat, S.Pd.I MTsS Istiqomah Ds Penarun 0 Aqidah akhlak 41 Santi Enika MTsN Tanjung Km.18 Ds.Tanjung Kec.Bathin VIII 0 B.Inggiris 42 Abdul Mu'id, S.Pd.I MTs Raudatul Tholibin Marinti Baru Kec.Mandiangin 0 B.Arab 43 Rifa Hasymi Mahmudah, S.Pt MTs Nurul Huda Pl Pandan Kec. Limun 0 IPA (Biologi) 44 Herman, S.Ag MTs Sa'adatuddiniyah Desa Bukit Kec.Pelawan Sungkit 0 Aqidah akhlak 45 Ema Susilasari, S.Ag MTsN Ladang Panjang Ds.Ladang Panjang Kec.Sarolangon 0 B.Arab 46 Muhammad Solihin, S.Pd.I MTs Assunniyyah Jati Baru Mandiangin Sarolangon 0 B.Inggiris 47 Emil Istiqomah, S.Pd.I MTs Miftahul 'Ulum Limbur Tembesi 0 IPS (Ekonomi) 48 Siti Zainab, S.Hum MTsS Istiqomah Ds Penarun 0 KTK 49 Husni Bahar, S.Pd MTs Islamiyah Desa Pauh Kec.Pauh 0 Matematika 50 Muammar Khadapi, S.P MTsN Tanjung Km.18 Ds.Tanjung Kec.Bathin VIII 0 Penjaskes 51 Rosmiana, S.Pd.I MTs Sa'adatul Islamiyah Lubuk Sepuh 0 Aqidah akhlak 52 Darasyid, S.H.I MTsS Istiqomah Penaruh Jambi 0 Mulok (Prektek Ibadah) 53 Ernawati, S.Pd MTs Islamiyah Desa Pauh Kec.Pauh 0 KTK 54 Efrilia Prakita Sari, S.E MTs Islamiyah Desa Pauh Kec.Pauh 0 IPS (Ekonomi) 55 Ulpatmi, S.P MTsS Nida'ul Qur'an Desa Tanjung Kec.Bathin VIII 0 IPA (Fisika) 56 Habibi, S.Pd.I MTsS Tarbayatussa'adah Ds Penengah Kec.Pel. Singkut 0 B.Inggiris Page 6 of 9 57 Hudri, S.Pd.I MTsS Tarbayatussa'adah Ds Penengah Kec.Pel. Singkut 0 IPA (Biologi) JENJANG PENDIDIKAN : MADRASAH ALIYAH (MA) NO URUT RANKING NIP TEMPAT TUGAS ALAMAT TELEPON MATA PELAJARAN 1 Hasmi, S.Pd MAS Nurul Huda Mandiangin Kec.Mandiangin 0 IPA (Fisika) 2 M.Nasir, Drs MAS Tanjung Desa Tanjung Kec.Bathin VIII 0 IPS (Sejarah) 3 Defrizal Amri MAN Sarolangon Jln. Lintas Sumatera Km.02 Kec. Sarolangon 0 IPA (Kimia) 4 Desmi Marditisol, S.Pd MAN Sarolangon Jln. Lintas Sumatera Km.02 Kec. Sarolangon 0 Matematika 5 Ropiah, S,Ag MA Miftahul 'Ulum Limbur Tembesi Kec.Bathin VIII 0 B.Arab 6 Muhammad Pisol, S.Ag MA Miftahul 'Ulum Limbur Tembesi Kec.Bathin VIII 0 Fiqih 7 Saptinar, S.Ag, S.Pd MAN Sarolangon Jln. Lintas Sumatera Km.02 Kec. Sarolangon 0 IPS (Sosiologi) 8 Sasrito, S.Ag. M.Pd.I MAN Sarolangon Jln. Lintas Sumatera Km.02 Kec. Sarolangon 0 SKI 9 Arizal HB, S.E MA Miftahul 'Ulum Limbur Tembesi Kec.Bathin VIII 0 IPS (Akuntansi) 10 Muhammad Hamzah, S.Pd MAN Sarolangon Jln. Lintas Sumatera Km.02 Kec. Sarolangon 0 Qur'an Hadist 11 Mahmud Syah, S.Pd MAN Sarolangon Jln. Lintas Sumatera Km.02 Kec. Sarolangon 0 TIK 12 Syahrul Ihsan, S.Ag MAN Sarolangon Jln. Lintas Sumatera Km.02 Kec. Sarolangon 0 Aqidah Akhlak 13 Asmawi Saman, S.Ag MA Miftahul 'Ulum Limbur Tembesi Kec.Bathin VIII 0 PPKn 14 M. Fauzi, S.Pd MAN Sarolangon Jln. Lintas Sumatera Km.02 Kec. Sarolangon 0 IPS (Ekonomi) 15 Amdi Ikhsan, S.Pd MAN Sarolangon Jln. Lintas Sumatera Km.02 Kec. Sarolangon 0 IPS (Ekonomi) 16 Iwal, S.Pd MAN Sarolangon Jln. Lintas Sumatera Km.02 Kec. Sarolangon 0 Penjaskes 17 Nurimami, S.Ag MA Miftahul 'Ulum Limbur Tembesi Kec.Bathin VIII 0 B.Inggiris Page 7 of 9 18 Dismawati, S.Pd MAN Sarolangon Jln. Lintas Sumatera Km.02 Kec. Sarolangon 0 Matematika 19 Lambun Yasri, S.H MA Nurussa'adah Swasta Desa Teluk Tigo Kec.Limun 0 B.Inggiris 20 Nasril, S.H.I MAS Desa Sungai Baung 0 Qur'an Hadist 21 Faizarni, S.Pd MAN Sarolangon Jln. Lintas Sumatera Km.02 Kec. Sarolangon 0 B.Indonesia 22 Suhairi Sapik, S.Ag MAN Sarolangon Jln. Lintas Sumatera Km.02 Kec. Sarolangon 0 IPS (Sejarah) 23 M. Saidina Ali, S.E MAN Sarolangon Jln. Lintas Sumatera Km.02 Kec. Sarolangon 0 IPS (Akuntansi) 24 Amiruddin, S.Pd MAN Sarolangon Jln. Lintas Sumatera Km.02 Kec. Sarolangon 0 B.Indonesia 25 Yusul Marna Perweri, S.E MA Saiful Muhajirin Desa Bukit Murau Kec.Pelawan Singkut 0 B.Inggiris 26 Abdul Karim, S.Pd.I MAS Nurul Huda Mandiangin Kec.Mandiangin 0 B.Inggiris 27 Mahammad Syafri, S.Pd.I MAN Sarolangon Jln. Lintas Sumatera Km.02 Kec. Sarolangon 0 B.Inggiris 28 Imam Zamzami, S.Ag MA Miftahul 'Ulum Limbur Tembesi Kec.Bathin VIII 0 IPS (Sosiologi) 29 Kusmawati, S.Pd.I MAN Sarolangon Jln. Lintas Sumatera Km.02 Kec. Sarolangon 0 IPA (Biologi) 30 Reni Herlinda, S.S MAS Nurul Huda Mandiangin Kec.Mandiangin 0 B.Indonesia 31 Damhari, S.Pd.I MA Riyad Hussolihin Desa Sernih Kec.Air Hitam 0 Qur'an Hadist 32 Iriwan Suryadono, S.E MA Saiful Muhajirin Desa Bukit Murau Kec.Pelawan Singkut 0 IPS (Ekonomi) 33 Ardiansyah, S.E MA Miftahul 'Ulum Limbur Tembesi Kec.Bathin VIII 0 IPS (Sosiologi) 34 Mellianti Nasution, S.Pd MAN Sarolangon Jln. Lintas Sumatera Km.02 Kec. Sarolangon 0 IPS (Geografi) 35 Abdul Hakam, S.Pd.I MA Riyad Hussolihin Desa Sernih Kec.Air Hitam 0 Fiqih 36 Eli Novianti, S.Pd MAN Sarolangon Jln. Lintas Sumatera Km.02 Kec. Sarolangon 0 IPA (Fisika) 37 M,Abdul Karim,H, S.H.I MA Saiful Muhajirin Desa Bukit Murau Kec.Pelawan Singkut 0 IPS (Sosiologi) 38 Pahasi, S.Hum MA Nurussa'adah Swasta Desa Teluk Tigo Kec.Limun 0 SKI Keterangan : 1. Pemeringkatan didasarkan pada komponen : lama mengajar (50%); usia (30%); beban kerja (20%) 2. Data yang diolah berasal dari Formulir Pendaftaran yang telah diverifikasi oleh Kasi Mapenda/Kependa Islam Kab/Kota setempat. (Pengumpulan data dilaksanakan pada bulan Januari - Februari 2007) Page 8 of 9 3. Urutan tidak boleh diubah! Jakarta, Desember 2007 Direktur Pendidikan Madrasah ttd Drs. H. Firdaus, M.Pd. NIP Page 9 of 9
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks