2019-20ko Eskolako Gida

Please download to get full document.

View again

of 21
0 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
2019-2020 Zurbaranbarri HLHI 1 AURKEZPENA: Berriro ere, ikasturte berri bati agurra egin beharko diogu, eskola komunitate osoa, bat eginez aurrera aterako dugu.…
Document Share
Document Transcript
2019-2020 Zurbaranbarri HLHI 1 AURKEZPENA: Berriro ere, ikasturte berri bati agurra egin beharko diogu, eskola komunitate osoa, bat eginez aurrera aterako dugu. Hasitako proiektuak, eleaniztasunerantz, ikaskuntza kooperatiboa, bitartekaritza eta abar jarraituko dugu garatzen. Betiko lez, elkarbizitza, errespetua, bitartekaritza, hezkidetza izan behar dira eskolako hitz gakoak, eguneroko jardunean ikusten ez diren kontzeptuak baina etengabe lantzen direnak. Hau guztia lortzeko denon partaidetza eta baterako lana nahitaezkoa da: familiak, irakasleria, ikasleria, jantokiko langileak, atezainak, garbitzaileak eta beste hainbat erakunde ere. Gida honek eskolako hainbat informazioa ematen dizue. Bertan, ordutegiak, egutegia araudiak eta abar aurki ditzakezue, lagungarria izatea espero dugu. PRESENTACIÓN: De nuevo nos encontramos a las puertas de un nuevo curso, que con la colaboración de toda la comunidad escolar haremos que sea productivo y gratificante. Este curso seguiremos desarrollando proyectos ya comenzados como el de trilingüismo, aprendizaje cooperativo o el de mediación. Convivencia, respeto, mediación y coeducación deben de ser conceptos claves en nuestra escuela, trabajados en la actividad diaria del centro. Para conseguirlo será necesario que todos y todas participemos y trabajemos juntos: familias, profesorado, alumnado, personal de comedor, conserjes, personal de limpieza y demás instituciones. Esta guía os ofrece algunas informaciones relevantes. En ella, podéis encontrar el horario, el calendario y otros aspectos relevantes del centro. “NIRE ESKOLA DA, NIRE BIGARREN ETXEA, BAINA NIRE ETXEA DA NIRE LEHEN ESKOLA” “MI ESCUELA, ES MI SEGUNDA CASA, PERO MI CASA ES MI PRIMERA ESCUELA” Zurbaranbarri HLHI 2 ESKOLAKO ORDUTEGIA / HORARIO GENERAL DEL CENTRO. ASTELEHENETAN/ LOS LUNES : 09:00- 12:45 eta 15:00-16:30 ASTEARTETAN/ LOS MARTES : 09:00- 12:45 eta 15:00-16:30 ASTEAZKENETAN/ LOS MIÉRCOLES: 09:00- 12:45 eta 15:00-16:30 OSTEGUNETAN/ LOS JUEVES: 09:00- 13:00 ( Arratsaldez ez dago klaserik/ No hay clase por la tarde) OSTIRALETAN/ LOS VIERNES : 09:00- 12:45 eta 15:00-16:30 -Kontutan hartu behar dugu HHko umeak pittin bat lehenago ateratzen direla istripuak ekiditzeko. -El alumnado de Educación Infantil salen un poco antes para evitar accidentes. * Ihardunaldi jarraian egiten dugunean( irailean eta ekainean) * El horario en jornada continua (septiembre y junio) 09:00-13:00 Jantokian geratzen direnak / El alumnado que se queda al comedor: Será recogido antes de las 14:30, baino lehen hartuak izango dira. Zurbaranbarri HLHI 3 ESKOLAKO EGUTEGIA/ CALENDARIO ESCOLAR 19-20 Zurbaranbarri HLHI 4 FAMILIEKIKO BATZARRAK. REUNIÓNES CON LAS FAMILIAS. Familiekiko batzarrak asteazkenetan Los días de reuniones con las familias izango dira, hamabostean behin, serán miércoles alternos a las 12:45. 12:45tan. Egun horietan ezinezkoa suertatzen Si no os fuera posible acudir en dichas bazaizue eskolara etorri, posible izango fechas podéis comunicarlo al tutor o zenukete tutorearekin beste egun tutora y acordar un horario más batean geratzea. conveniente. Aldez aurretik zuen hitzorduaren Es imprescindible solicitar cita con abisua ematea ezinbestekoa da. antelación. URRIA/OCTUBRE AZAROA/ NOVIEMBRE ABENDUA/ DICIEMBRE 2-16-30 13-27 11 URTARRILA/ ENERO OTSAILA / FEBRERO MARTXOA/ MARZO 8-22 5-19 4-18 APIRILA/ ABRIL MAIATZA/ MAYO EKAINA/ JUNIO 1-22 6-20 3-17 Zurbaranbarri HLHI 5 EBALUAKETA / EVALUACIONES Gurasoen informazioa Zereginak 1. 1.-Ebaluazioa 2019-12-18 Boletinak Banakako elkarrizketa beharrezkoak direnean Boletines de notas Reuniones individuales cuando el profesorado las considere necesarias o cuando la familia lo solicite 2. 2.-Ebaluazioa 2020-04-01 Boletinak Banakako elkarrizketa beharrezkoak direnean Boletines de notas Reuniones individuales cuando el profesorado las considere necesarias o cuando la familia lo solicite 3. 3.-Ebaluazioa 2020-06-17 Boletinak Familiarekiko banakako elkarrizketa Boletines Reuniones individualizadas con todas las familias Zurbaranbarri HLHI 6 DATU OROKORRAK: ZUZENDARITZA TALDEA – EQUIPO DIRECTIVO -Zuzendaria – Director : PELLO KORTAZAR (zuzendaritza@zbarrieskola.com) -Ikask. Burua – Jefa de Estudios: ZURIÑE NAVAS (ikasketaburutza@zbarrieskola.com) -Idazkaria – Secretaria: IDOIA BERASTEGI (idoiaberastegi@zbarrieskola.com) EGA/AKA –MERTXE SESMA. (Administración) (idazkaritza@zbarrieskola.com) -Telefonoa: 944467829 -Fax: 944461636 -Mugikorra: 678095735 -Eskolako bloga/ Blog de la escuela. http://zbarrieskola.blogspot.com.es/ -Eskolako web orria/ Web de la escuela. http://www.zurbaranbarri.hezkuntza.net/ -IGEren korreo elektronikoa/ Correo electrónico del AMPA: zurbaranbarriko ige@yahoo.es Zurbaranbarri HLHI 7 2019-20 IKASTURTEKO IRAKASLERIA PROFESORADO DEL CURSO 2019 -20. HAUR HEZKUNTZA – EDUCACIÓN INFANTIL 2 URTE IDOIA BERASTEGI /LOREA ARLEGI/NOEMI MADARIAGA 3 URTE ANA ROJAS 4 URTE LYS MADRAZO- LEIRE CAÑAS 5 URTE ANA ISABEL TORRES LEHEN HEZKUNTZA – EDUCACIÓN PRIMARIA LEHEN ZIKLOA – PRIMER CICLO 1. MAILA: GOTZONE BARRÓN 2. MAILA: OLGA VALDELVIRA BIGARREN ZIKLOA – SEGUNDO CICLO 3. MAILA: LEYRE DOMINGO 4. MAILA: BELEN URGOITI HIRUGARREN ZIKLOA – TERCER CICLO 5. A MAILA: ISABEL ROBREDO 5. B MAILA: ANDONI GAMBOA 6. MAILA: IDOIA OLABARRI IRAKASLE ESPEZIFIKOAK – PROFESORES / AS ESPECÍFICOS  INGELERA / INGLÉS LEIRE FIDALGO/ EDURNE BADIOLA  GORPUTZ HEZIKETA/ E. FÍSICA JACOBO FERNANDEZ  MUSIKA / MUSICA ZURIÑE NAVAS  AHOLKULARIA / CONSULTORA MERITXELL HENALES  LAGUNTZA GELA / AULA DE APOYO EMMA LARRINAGA/FELIX LABURU/ BEGOÑA CASTRO/HARITZ IRIZAR  JANTOKIA / RESP. COMEDOR MERTXE SESMA  ERLIGIOA / RELIGIÓN IDOIA ORUETA  AUDICIÓN Y LENGUAJE: LEIRE GABAIN HEZITZAILEAK: MARIMAR OLIVARES HODEI GARCIA Zurbaranbarri HLHI 8 *EZ-IRAKASLEAK/PERSONAL NO DOCENTE ATEZAINAK/ CONSERJES: BITTOR RUIZ JANTOKIKO LANGILEAK/ PERSONAL DEL COMEDOR OFFICEKO LANGILEAK: VISI MARTINEZ SILVIA SÁNCHEZ ELENA GIRÓ MONITOREAK: NOEMI MADARIAGA MARI JOSE PALOMO PAULA AGIRRE JULIA ROMÁN ESTI SANDOVAL ITZI COELLO MERTXE DELGADO AITZIBER LIZARRALDE / NURIA GARCIA Mª CARMEN ANTONIO GARBITZAILEAK/ PERSONAL DE LIMPIEZA: Mª CARMEN ANTONIO KONTXI MARTINEZ TOÑI DELGADO YOLANDA GARTIZ Zurbaranbarri HLHI 9 ESKOLAKO OOGren BATZORDEAK/ COMISIONES DEL CONSEJO ESCOLAR Irakasleak Gurasoak IRAUNKORRA- Pello Kortazar 1.- Zuriñe Ruiz PERMANENTE Zuriñe Navas 2.- Sara Gomez-Marañon Idoia Berastegi Reserva:Inmaculada Calvo Irakasleak Gurasoak EKONOMIKOA – Pello Kortazar 1.- Beatriz Fernandez ECONÓMICA Belen Urgoiti 2.- Sandra Puente Mertxe Sesma Reserva: Ainhoa Zarate Irakasleak Gurasoak ELKARBIZITZA- Pello Kortazar 1.- Garbiñe Etxebarria CONVIVENCIA Aholkularia/Consultora 2.- Cristina Carcoba Reserva: Iratxe Azofra Irakasleak Gurasoak JANTOKIA – Pello Kortazar 1.- Iratxe Azofra COMEDOR Mertxe Sesma 2.- Ziortza García 3.- Goiuri Ruiz Irakasleak Gurasoak Pello Kortazar 1.- Nekane Ortiz LIBURU SOLIDARIO Gotzone Barron 2.- Vanesa Garcia LIBRO SOLIDARIO Mertxe Sesma. 3.- Pedro García Irakasleak Gurasoak LANAK Pello Kortazar 1.- Sara Gomez- Marañon OBRAS Atezainak-Conserjes 2.- Pedro Garcia Edozein zalantza, kexa edo iradokizuna izanez gero, pertsona hauengana zuzen zaitezkete. En caso de duda, sugerencia o queja podeis dirigiros a esas personas. Zurbaranbarri HLHI 10 Eusko jaurlaritzaren agindua betez, testu hau jakinarazten dizuegu/ Cumpliendo la disposición del Gobierno Vasco os hacemos llegar lo siguiente. «Ikastetxe honek honako hau jakinarazten die gurasoei: Haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babesteko Eusko Jaurlaritzaren Legearen arabera (otsailaren 18ko 3/2005 Legea), ikastetxean uste bada ikasleren bat babesgabetasun-egoeran dagoela susmatzeko zantzuak daudela; hau da, ustebada ikasle horren zaintzaileek beren funtzioak betetzen ez dituztela, ikastetxeak egoera hori jakinaraziko die gizarte-zerbitzuei, legeak hala aginduta. Jakinarazpena eginez gero, horren berri emango zaio ikaslearen familiari». "Este centro escolar informa a padres y madres que en virtud de la "Ley Vasca 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia", los centros escolares tienen la obligación legal de notificar a los Servicios Sociales cualquier situación en la que entiendan pudieran existir indicios de desprotección infantil de cualquiera de sus alumnos o alumnas, es decir dejación de sus funciones por parte de sus cuidadores o cuidadoras. Si se realizara tal notificación la familia del alumno/a concernido/a será informada de la existencia de la misma". Zurbaranbarri HLHI 11 ZERBITZUAK: 1.- Jangela zerbitzua: Berez irailaren 9ean hasiko da,baina bi urteko umeak urriaren 1ean hasiko dira. Ohiko ikasle mahaikidea: 4,60 ordainduko du eta ikasle mahaikide ez ohikoa 5,20. Kobrantzak, orokorrean, 9 hilabetetan egiten dira, urrian pasatuko da lehena, eta ekainean gaurkotzen dira. Eusko Jaurlaritzaren araudiaren arabera, %50ko itzulketak egingo dira, 5 egun baino gehiago falta izan badira eta 48 ordu lehenago abisatu bada. El sevicio del comedor comienza, igual que las clases, el día 9 de septiembre, pero el alumnado de dos años comenzará el día 1 de octubre. Un comensal habitual paga 4, 60 euros por menú y un eventual 5,20. En general se pasan 9 cuotas, la primera en octubre, y en junio se actualizan los cobros. Según normativa del Gobierno Vasco solo se harán devoluciones cuando la ausencia sea igual o superior a 5 días y se haya avisado con 48 horas de antelación y solo se devolverá el 50%. . Kontaktua: jantokikoarduraduna@zbarrieskola.com 2.- Goizaintza: Goizetan umeak utzi ditzakezue eskolan pertsona baten zaintzapean. Bi aukera daude, 8:00tik 9:00tara edo 8:30tik 9:00tara. IGEk antolatzen du. Aldez aurretik kobratzen den zerbitzua da eta kostua erabiltzaileen artean banatzen da. 2 urtekoak solik gera daitezke egokitzapen epea amaitutakoan. Izena emateko zuzendaritzan edo IGEko bulegoan. Guardería por las mañanas: Es un servicio para poder dejar al alumnado por las mañanas cuidado por un monitor. Hay dos opciones, desde las 8:00 o desde las 8:30. Lo organiza el AMPA. Se cobra por anticipado, el coste se divide entre los usuarios. El alumnado de dos años no puede quedarse hasta que finalice el periodo de adaptación. Para inscribirse tanto en dirección como en el despacho del AMPA. Zurbaranbarri HLHI 12 BESTELAKO OHARRAK/ OTRAS INFORMACIONES 1.-Legearen arabera DEBEKATUTA DAGO ERRETZEA ikastetxearen esparru osoan . -Según la legislación vigente ESTA PROHIBIDO FUMAR en todo el recinto escolar. 2.-Debekatuta dago kotxeak eskolako eremuan sartzea. -Está prohibido meter coches en el recinto educativo. 3.-Norberarean telefonoa aldatzekotan zuzendaritzatik lehen bait lehen pasatzea eta teléfono berria ematea eskertuko genizueke, guretzako beharrezkoa baita. -En caso de cambio número de teléfono agradeceríamos que se pase lo antes posible por dirección para dar a conocer el cambio, es un dato necesario para la escuela. 4.-Testu liburuak: Material didaktikoen laguntza programan sartuta gaude. Eusko jaurlaritzak antolatzen duen programa da. Liburuak eskolan geratzen dira, lehengo ziklokoak izan ezik. Aportazio bat solik ordaintzen da. Lehen zikloko liburuak urtero aldatzen dira. Kuotak 27 eta 31 euro bitartekoak dira. Irailean ordaindu beharko duzue. Libros de texto: Participamos en el Programa de apoyo al material didáctico, es un programa organizado por el Gobierno Vasco. Los libros se quedan en la escuela, salvo los de primer ciclo. Los libros del primer ciclo se renuevan todos los años. Las cuotas están entre 27 y 31 euros. Se cobraran en septiembre. 5.- Bekak: Eskolan egiten dira eskaerak, normalean urrian egiten dira. Ebazpenak 2. Edo 3. Hiruhilabetekoan egoten dira. Becas: Las solicitudes se hacen en la escuela, normalmente en octubre. Las resoluciones llegan sobre el segundo o tercer trimestre. 6.-Alergiak: Zure seme-alabak alergiaren bat badauka abisua eman behar zaio jangelako arduradunari eta tutoreari, medikuaren ziurtagiria beharko da menu bereziak eskatzeko. Alergias: En caso de tener alguna alergia debe comunicarse al responsable del comedor y al tutor. Para pedir menús especiales es necesario certificado médico. Zurbaranbarri HLHI 13 FAMILIEI ESKATZEN DIEGU:  Eskolan egiten duten lanetaz interesa adieraztea: beraiekin hitz eginez, bere lanak begiratzen, kontrolak...  Irakurketan laguntza ematea, beraiek irakurtzen dutena entzunez,eta animatuz  Arlo guztiei eta eskolan esaten den guztiari garrantzia ematea.  Ardura, garbitasuna, elkar arteko errespetoa, ordena,.... eskolan lantzen ditugun bezala, zuok ere horretaz arduratzea. Zorriak edukitzekotan, besteek ez kutsatzeko, etxean geratzea gomendatzen dizuegu.  Zuon laguntza, estimuloa eta oneritzia behar dute. Ohar zaitezte beti ondo egiten dituzten gauzetan, txarto egiten dituztenetan baino.  Lagundu beraien lanaren antolaketan eta beraien ordutegi bat jartzen etxeko lanetarako.  Ondo hitz egiten laguntzea, erabili behar ez diren esaerak bere eguneroko hizkeratik baztertuz.  Gosari on bat eginda etor daitezela eskolara, horrela behar den bezala lan egiteko prest egongo dira.  Eskolako asegurua izatea komenigarria da. Eskolaz kanpoko ekintzetan izena emateko derrigorrezkoa da. Zurbaranbarri HLHI 14 PEDIMOS A LAS FAMILIAS:  Interesarse por lo que hacen en el Colegio: dialogando con ellos, mirándoles los trabajos, controles...  Ayudarles en la lectura, escuchándoles cuando llevan a casa un texto para preparar.  Dar importancia a todas las asignaturas y a todo lo que se les dice en el Colegio.  Inculcarles la responsabilidad, el respeto, el orden y la limpieza, tanto personal como ciudadana. Les aconsejamos que cuando el alumno/a esté afectado de “pediculosis” (piojos ), se quede en casa como medida preventiva.  Animarles en todo momento, resaltando más los aspectos positivos que tienen.  Ayúdales a que se organicen el tiempo, con el horario que tienen. Tener criterios claros con las diversas actividades a realizar.  Ayúdales a que se expresen bien y corregirles siempre que lo hagan de forma incorrecta.  Que vengan bien desayunados, para poder trabajar adecuadamente.  Se recomienda que todos los alumnos del Centro tengan Seguro Escolar. El seguro es obligatorio para poder inscribirse en las actividades extraescolares. Zurbaranbarri HLHI 15 NORMAS DE FUNCIONAMIENTO. 1.- Puntualidad a la hora de las entradas. 2.- Diez minutos antes de las 15.00 el alumnado y en su caso los familiares podrán entrar al recinto, ya que este está siendo usado por el alumnado del comedor. 3.- El alumnado de Educación Infantil hará filas delante del porche en las entradas para que sean acompañados por el profesorado al centro escolar. 4.- Al finalizar las clases el profesor o profesora será el último en salir del aula o espacio utilizado en ese momento. Se encargará de cerrar la puerta y se asegurará de que todos los aparatos eléctricos están desconectados. 5.- Los familiares del alumnado que se queda los jueves al comedor los recogerán entre las 14:00 y las 14:30. Las familias de los ciclos 2º y 3º que deseen que sus hijos e hijas salgan antes o solos necesitarán dejarlo firmado con anticipación. 6.- El alumnado procurará utilizar por norma general los servicios en las entradas y salidas y no en los cambios del profesorado ni durante las clases. Está norma será más flexible para los más pequeños, pero siempre controlando el número de alumnos y alumnas y el tiempo que están fuera. 7.- La salidas de un aula hacia otra se realizarán en orden y silencio, para no molestar al resto de las clases. NORMAS GENERALES. 1.- Cuando un alumno o alumna deba ausentarse de la escuela o se prevea una falta de asistencia, deberá justificarlo por adelantado, mediante la agenda o justificante entregado al tutor, y una persona deberá recogerle en el centro, en caso contrario deberá dejar firmada la autorización con anterioridad para que el alumno o alumna abandone el centro el sólo. Esto solamente será posible para el 3º ciclo como medida excepcional y avisando a la llegada. 2.- Debemos cuidar la escuela, los patios y los jardines, manteniéndolos siempre limpios. 3.- No se permite fumar dentro del recinto. No está permitida la entrada de vehículos ni de perros al recinto salvo autorización expresa de la dirección. 4.- El alumnado no traerá teléfono móvil a la escuela. En caso de ser necesario, la familia se lo comunicará a la tutora, pero no se permitirá que el móvil permanezca en funcionamiento durante el horario escolar. 5.- Solamente se permitirá traer juguetes pequeños y de poco valor que propicien el juego en grupo. 6.- Cuando ocurra algún accidente o incidente reseñable se le comentará a la familia directamente. Aprobado en el OMR del día 2 de marzo del 2016 Zurbaranbarri HLHI 16 FUNTZIONAMENDU EGOKIRAKO ARAUAK 1.- Puntualtasuna sartzeko orduan. 2.- Eguerdietan etxetik datozen ikasleak, eta baita beraien familiak ere, patioan sar daitezke 14:50etan. Arinago ez, jantokian geratzen direnak erabiltzen ari baitira. 3.- Eskolan sartzeko, Haur Hezkuntzako ikasleek ilarak egingo dituzte sarreraren aurrean, eta ordua denean irakasleek lagunduko dituzte barrura. 4.- Klaseak bukatzerakoan, irakaslea izango da gelatik azkena ateratzen. Argiak eta aparatu elektronikoak itzali eta atea giltzez itxiko du. 5.- Familiak, ostegunetan, jantokian bazkaltzen duten ikasleen bila 14:00 eta 14:30 bitartean etorriko dira. 2. eta 3. zikloko ikasleren bat bakarrik joateko edota arinago ateratzeko baimena badu, familiak aldez aurretik sinatuta utzi behar du. 6.- Ikasleak, orokorrean komunetara joango dira gelan sartu baino lehen edo klaseak bukatutakoan, ezin izango dira joan gela aldaketetan edo saio erdian. Haur hezkuntzan arau hau malguagoa izango da, baina beti ere kontrolatuko da komunetan dauden ikasle kopurua eta baita bertan ematen duten denbora ere. 7.- Gela batetik bestera joateko, beste taldeak ez molestatzearren, ordenan eta isiltasunean egingo da. ARAU OROKORRAK 1.- Ikasleren batek eskolatik joan behar badu edota ez bada eskolara etorriko, familiak, aldez aurretik justifikatu beharko du, agendaren edota ziurtagiria baten bitartez. Eskolara bere bila etorri beharko dira. 3. Zikloan soilik, ikasleren bat bakarrik joango baldin bada, aldez aurretik sinatutako baimen bat izan beharko du eta heltzean abisatu beharko du. 2.- Eskola, patioak eta lorategiak garbi mantenduz, zaindu behar ditugu. 3.- Ezin da eskolako esparruetan erre. Ezin izango dira sartu baimenik gabeko kotxeak ezta txakurrak ere . 4.- Ikasleek ez dituzte eskolara sakeleko telefonorik ekarriko. Beharrezkoa izatekotan, familiak tutorearekin hitz egingo du, eta ekartzekotan eskola orduetan itzalita izango du. 5.- Taldean jolasteko aukera ematen dituzten balio gutxiko jostailu txikiak soilik ekarri ahal izango dira eskolara. 6.- Zerbait gertatzekotan, istripu edo gertaera aipagarriren bat, zuzenean familiak informatuak izango dira. 2016eko martxoaren 2an egin zen OOGn onartua. Zurbaranbarri HLHI 17 ORDUZ KANPO ESKOLA ETA GOIKO PATIOAREN ERABILPENA 1.- Eskolan ez dagoenean ez zuzendaritza taldekorik ezta irakasleriarik, atezainek eskolako aginpidea izango dute. 2.- Pertsonen arteko harremanak errespetuzkoak izango dira, hau da, ez da ozen hitz-egingo, hiztegi egokia erabiliko da eta jarrera baikorra izan behar da. 3.- Patioa 16:30tik aurrera, eskolako ikasleria eta beraien familiek soilik erabili ahal izango dute. 4.- Klaseak bukatutakoan, orokorrean, ezin izango da geletara igo, eta ez dira egingo ahaztutako lanen fotokopiarik. 5.- Istripuren bat gertatu ezkero, familiek kudeatuko dute egoera, eskolako pertsonalak lagundu dezakeelarik. 6.- Monitoreaz gain, eskolaz kanpoko ekintza bakoitzak ordutegia barruan beste arduradun bat izango du. 7.- Eskolaz kanpoko ekintzek ez dute garbiketako langileen lana eragotziko. 8.- Klaseak bukatutakoan pasabideak zabal eta garbi utziko dira eta eskola barruan ezin izango da jan. 9.- Haur hezkuntzako ikasleek, komunetara, heldu baten laguntzaz joan beharko dute. 10.- Polikiroldegiaren barruan ezin daiteke jan. 11.- Goiko patioa
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x